Leczenie Poważnych Zachorowań
w renomowanych Klinikach na Całym Świecie

  Ochrona 24h na Całym Świecie - Mieszkasz w Polsce - Leczysz się zagranicą

                              Limit: 2 miliony 

Składka miesięczna: 77 zł (dorosły), + 31 zł (dziecko)

Jakie choroby objęte są ubezpieczeniem?

Ubezpieczeniem jest objęty Krytyczny Stan Chorobowy, tj. poniższe choroby, zabiegi lub operacje chirurgiczne:
  1. Nowotwór: każdy nowotwór złośliwy w tym białaczka, mięsak i chłoniak (z wyjątkiem chłoniaka skórnego), każdy rak in situ, wszelkie zmiany przednowotworowe w komórkach, które zostały sklasyfikowane jako ciężka dysplazja lub dysplazja dużego stopnia,
    oraz choroba będąca podstawą do przeprowadzenia następujących zabiegów lub operacji:
  2. Pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass),
  3. Operacja naprawcza zastawki serca,
  4. Zabieg neurochirurgiczny – operacja chirurgiczna mózgu, też leczenie operacyjne nowotworów łagodnych rdzenia kręgowego,
  5. Przeszczep od żywego dawcy narządów (allogeniczny),
  6. Przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi obwodowej autologiczny lub allogeniczny od dawcy żywego.

Dlaczego warto posiadać Ubezpieczenie
Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą - BEST HELP

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel gwarantuje poniższy zakres:

______Limit_odpowiedzialności:______

Opiekę_medyczną_za_granicą_(FindBestCare)_obejmującą:________________


Pokrycie kosztów leczenia w wysokospecjalistycznych, renomowanych szpitalach na całym świecie (poza granicami Polski),
Suma Ubezpieczenia:

2 000 000 €

(na cały okres umowy ubezpieczenia)

W danym roku polisowym
można wykorzystać:

1 000 000 €.


Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania dla Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i dawcy (w przypadku przeszczepu),

Koordynację leczenia przez dedykowanego Koordynatora Medycznego
(hospitalizacja, podróż, zakwaterowanie, pomoc w trakcie pobytu za granicą),

Repatriację – pokrycie kosztów i organizację transportu zwłok Ubezpieczonego lub dawcy.