OC - kiedy i jak chroni
Jarosław Kaczmarek - 600 148 603

Ubezpieczenie OC DYREKTORA
i Jednostek Oświatowych

Odpowiedzialność Cywilna placówek oświatowych, dyrektora,
zastępców dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników placówki.


Bliższe zapoznanie się z problemem Odpowiedzialności Cywilnej wymaga skupienia i czasu, aby w spokoju i przy koncentracji uwagi przyjrzeć się aspektom prawnym, przykładom z życia, ale także (niestety) orzecznictwu sądowemu związanemu z zagadnieniem pełnienia pieczy nad dziećmi i młodzieżą powierzoną pedagogom przez rodziców.


Zapraszamy do samodzielnego wyliczenia składki za polisę Odpowiedzialności Cywilnej dla Państwa Placówki. To zajmuje zwykle 2 minuty. Nie wymagamy podawania numeru telefonu lub adresu mailowego.

Kliknij tutaj i wylicz składkę OC dla Twojej Palcówki...

Polisa z BEZPIECZNY.PL chroni Placówkę (jako podmiot prawny), dyrektora, każdego z zastępców, pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych, a także każdego z pozostałych pracowników. Ubezpieczenie nie wyłącza nikogo z tej ochrony i jest zawierane w formie bezimiennej - nie wymaga żadnej listy osób ubezpieczonych. Nie wymagamy zgłaszania osób nowo zatrudnianych ani dopłaty składki za te osoby.  
Zapraszamy do wyliczeń...

wyciąg z aktów prawnych związanych z OC w oświacie
 
- za co może zostać pozwany nauczyciel lub opiekun?
-  jakie zarzuty postawią prawnicy reprezentujący dzieci i rodziców? 

-  jak wysokie są wyroki sądów?
- kiedy zaczyna się i kiedy kończy odpowiedzialność za dziecko powierzone opiece?

media O zdarzeniach związanych z odpowiedzialnością
 
- wypadki na lekcjach wychowania fizycznego,
- wypadki związane z otoczeniem placówki,
- ubezpieczenie OC - jego brak i kosztowna odpowiedzialność gminy
- czy szkolna bramka może spowodować odpowiedzialność?

orzecznictwo sądowe związane z odpowiedzialnością
 
Dura lex sed lex:
- obowiązek nadzoru,
- obowiązek opieki,
- obowiązek należytej staranności,
- sądowe uzasadnienia wyroków nie pozostawiają "marginesów"...

Policz  samodzielnie składkę dla swojej placówki oświatowej
  
Dla publicznych i niepublicznych:
Sumy gwarancyjne:
- 20.000 zł
- 50.000 zł
- 100.000 zł
- 200.000 zł
- 300.000 zł
- 500.000 zł
- 1.000.000 zł

Jarosław Kaczmarek - opiekun Bezpieczny.pl
tel. 600 148 603

Zapraszam do kontaktu w celu wyjaśnienia szczegółów ubezpieczenia. Będę także mógł przygotować i wystawić polisę ze wskazanym przez Państwa zakresem i datą początku odpowiedzialności. Wystawienie polisy może odbyć się zdalnie, a wszystkie dokumenty (włącznie z polisą) trafią natychmiast na wskazany przez Państwa adres e-mail. Termin płatności składki jest odroczony - ochrona może się rozpocząć jeszcze przed wpłaceniem składki.

Poniżej treść kilku wyroków wraz z uzasadnieniem:

Wyroku w sprawie wypadku w przedszkolu na placu zabaw:
Wypadek w przedszkolu
_____________________________

Wyrok w sprawie utraty wzroku  w jednym oku ucznia:
Utrata wzroku jednego oka
_____________________________

Wyrok w sprawie pobicia ucznia w czasie przerwy:
Pobicie w czasie przerwy
_____________________________

Wyrok w sprawie wypadku na spływie Dunajcem:
Wypadek na wycieczce
____________________________

Tej wiedzy niestety nie przekazują w czasie studiów

CZY WIESZ...
że sprawa o odszkodowanie przedawnia się

PO UPŁYWIE 10 LAT,
a jeśli doszło do przestępstwa to dopiero
PO 20 LATACH...