Zwykłe Ubezpieczenie Nie Wystarczy...
Jarosław Kaczmarek - 600 148 603

Ochrona Chorobowa
ONKO
PLUS 
w każdej Placówce Oświatowej!

UBEZPIECZENIE => Najszybsze Pieniądze na LECZENIE!

Program ONKO PLUS nie ma zastąpić Państwa aktualnego Ubezpieczenia Grupowego, ale ma zapewnić Państwu i członkom Rodziny wysoką Ochronę Chorobową, jakiej Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe nie zapewnia ze względu na jego charakter. 

Najważniejsza część Programu ONKO PLUS dotyczy chorób nowotworowych. Co roku w Polsce ponad 170.000 osób otrzymuje diagnozę - RAK ZŁOŚLIWY. Każda z tych osób mając ochronę ONKO PLUS mogłaby uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych tuż po diagnozie. 

Tylko Ubezpieczenie CHOROBOWE może zapewnić tak duże środki finansowe wypłacane bezpośrednio na konto Chorego. Podstawą do wypłaty świadczeń są wyłącznie dokumenty medyczne chorego.  Nie są wymagane żadne faktury za usługi medyczne.

Program ONKO PLUS można uruchomić już od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, jeśli akces do niego wyrazi minimum 11 Pracowników Placówki. Można także - przy odpowiednio wysokim udziale Pracowników - znieść (wykluczyć) wszystkie pokazane w tabeli okresy karencji.

Pokazane w tabeli składki można znacząco obniżyć dzięki odpowiednio dużej partycypacji (uczestnictwie) Pracowników Placówki (minimalna składka to 40 złotych). Duże znaczenie dla wysokości świadczeń ma także niski średni wiek całej ubezpieczonej grupy. Można go znacznie obniżyć dzięki udziałowi w Programie ONKO PLUS pełnoletnich dzieci Pracowników Placówki.

Podobny Program ONKO PLUS w wersji indywidualnej możesz kupić prywatnie tutaj...
Ta prywatna propozycja może okazać się przydatna dla wzmocnienia Twojej ochrony chorobowej lub aby umożliwić DOSTĘP osobom z dalszej rodziny lub znajomym. Można z niej skorzystać także gdy w Twojej Placówce nie uda się uruchomić programu dla minimum 11 pracowników.

Zapraszamy do rozmów w celu optymalizacji warunków Programu w Państwa Placówce.

Jak poradzisz sobie FINANSOWO, jeśli zachorujesz?

Co jeśli zachoruje Partner lub Twoje Dziecko?

Ile pozostało do Twojej DIAGNOZY Nowotworowej?
Pomyśl o ONKO Plus przed DIAGNOZĄ!

Weź udział w sondzie:

Zwykłe Ubezpieczenie Nie Wystarczy w Walce z Rakiem - Kup ONKO PLUS

Ochrona Chorobowa "ONKO PLUS"
dla Ciebie i Rodziny


Uwaga!
Każdy pracownik Palcówki otrzyma dostęp do ochrony w ONKO Plus nawet jeśli jest w grupie ryzyka rodzinnego, gdy pali papierosy lub gdy jego BMI przekracza 30. Także jego składka nie będzie wyższa niż pozostałych osób ubezpieczonych w Placówce. Pracownicy Placówki nie muszą także składać oświadczenia o stanie zdrowia (uproszczone oświadczenia o stanie zdrowia składają tylko przystępujący do ubezpieczenia współmałżonkowie, konkubenci lub pełnoletnie dzieci pracowników). Umowę można zawrzeć na okres jednoroczny lub trzyletni z możliwością przedłużania na kolejne okresy.

Poważne zachorowania

Zakres ochrony obejmuje 3 pakiety, których zakres opisujemy poniżej (szczegóły patrz OWU):

PAKIET PODSTAWOWY: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba. (10 jednostek)


PAKIET I: wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy, wirusowe zapalenie wątroby typu C, zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy. (10 jednostek)

PAKIET II: oponiak, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niedokrwistość aplastyczna, łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyny, porażenie kończyn w wyniku nieszczęśliwego wypadku, sepsa vs posocznica, wścieklizna, zator  tętnicy płucnej (ZTP), choroba neuronu ruchowego, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie  wsierdzia, tężec, bąblowiec mózgu (bąblowica, echinokokoza), ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, wstrząs anafilaktyczny. (22 jednostki)

Badania okresowe w pracy i ONKO PLUS

Częstotliwość wykonywania badań okresowych jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku. Dokument określa, że nie należy wykonywać ich częściej niż raz w roku, ale nie rzadziej niż co pięć lat. Badania te są obowiązkowe, a pracodawca, który nie dopełni ich obowiązku i nie skieruje pracownika na badania może otrzymać karę od 1.000 do 30.000 złotych.

Pracownicy wykonujący prace biurowe (np. nauczyciele, urzędnicy itp.) wykonują badania okresowe zazwyczaj raz na 4 lata. Badania okresowe są wykonywanie częściej w przypadku pracowników wykonujących prace na wysokości, którzy mają więcej niż 50 lat. W przypadku osób, które pracują na wysokości do 3 metrów przeprowadza się badania co 3 lata, a pracujący na wysokości powyżej 3 metrów – co 2 lata. W przypadku starszych pracowników (powyżej 50 roku życia) należy przeprowadzać badania okresowe co roku.

Dodatkowo częstotliwość badań powinna być dopasowana do zakresu pracy i jej rodzaju. Do tego badania mają także swoją ważność – może okazać się, że lekarz określi, że badanie jest ważne nie pięć lat, ale rok albo dwa. Pierwsze badanie wykonuje się tuż przed rozpoczęciem pracy na umowie o pracę.

Każde Badanie Okresowe to poważne RYZYKO, że lekarz stwierdzi niepokojące objawy w naszym stanie zdrowia. Jeżeli ich przyczyna okaże się bardzo poważna (np. choroba nowotworowa lub poważna choroba układu krążenia) możemy już nigdy nie mieć możliwości skorzystania z programu ONKO Plus. Ślad jaki pozostanie w naszej dokumentacji medycznej w systemach informatycznych NFZ  spowoduje, że żaden zakład ubezpieczeń nie wyrazi nam zgody na zawarcie ubezpieczenia chorobowego. A właśnie wtedy będziemy go potrzebować najbardziej!

Pracodawca systematycznie kieruje nas na badania okresowe, lekarz zaleca oprócz badań okresowych także inne, szersze badania np. profilaktyczne, ale kiedy pojawi się najgorsza diagnoza (np. nowotwór złośliwy) nikt nie pośpieszy nam z pomocą finansową - chory zostaje sam na sam z chorobą i z problemami finansowymi jakie się z nią wiążą (leki, wizyty u lekarzy, dojazdy, spłata kredytów, środki na życie, możliwość utraty pracy z powodu choroby). Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe nie zapewnia żadnych wysokich odszkodowań związanych z tak poważnymi chorobami - to zwykle kwoty od 4.000 do 8.000 złotych. Potrzebne jest Specjalne Ubezpieczenie Chorobowe takie właśnie  jak ONKO PLUS, które w zakładzie pracy ma bardzo wysokie świadczenia i jednocześnie dobrą składkę.

Czasu nie da się cofnąć i dlatego warto skorzystać z Programu ONKO PLUS bez zbędnej zwłoki i bez względu na wiek. Im wcześniej tym lepiej. Z tego powodu umożliwiamy przystąpienie do Programu ONKO PLUS także członkom rodzin: małżonkom, konkubentom oraz pełnoletnim dzieciom pracowników Państwa Placówki. 

Sugerujemy też, aby wkrótce po zapisaniu się do ONKO PLUS każdy poddał się nie tylko okresowym, ale także bardziej szczegółowym badaniom lekarskim. Wykluczenie choroby nowotworowej na pewno będzie dobrą wiadomością. Jeśli jednak lekarz postawi bardzo poważną diagnozę (np. nowotwór złośliwy), to zaraz po tym uzyskacie Państwo bardzo poważne środki finansowe, aby podjąć leczenie i wszelkie kroki zaradcze w chorobie.

To wyłącznie od Państwa decyzji zależy, czy wybierzecie umowę w trybie jednorocznym czy trzyletnim i przez ile lat będziecie ją kontynuować. Wydaje się jednak, że dla własnego dobrze pojętego bezpieczeństwa finansowego (pomoc w chorobie) warto kontynuować tak dobrą ochronę przez wiele lat. Nigdy nie wiemy co przyniesie przyszłość.

Krajowy Koordynator Programu

Jarosław Kaczmarek
Zadzwoń: 600 148 603
Pamiętaj!

 • ONKO PLUS nie kupisz w dowolnym momencie!
 • Możesz to zrobić, gdy stan zdrowia jest dobry!
 • Po utracie zdrowia będzie już za późno!
 • Kup Ochronę ZANIM zrobisz badania profilaktyczne!


7 kroków do uruchomienia ONKO PLUS w Twojej Placówce

 1. Przekazanie Dyrekcji i Pracownikom Placówki propozycji Programu ONKO PLUS
 2. Szczegółowe omówienie Programu na spotkaniu z pracownikami - osobistym lub Online (np. na Teams)
 3. Przygotowanie listy osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu
 4. Wyliczenie możliwych rabatów i przygotowanie WNIOSKU o zawarcie ubezpieczenia
 5. Wypełnienie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA przez każdą z ubezpieczających się osób
 6. Złożenie podpisów na wnioskach i deklaracjach i dokumentach uzupełniających
 7. Wystawienie polisy i rozpoczęcie ochrony

Pomoc organizacyjna:
Biuro Regionalne
TUnŻ Compensa S.A.

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Nadbrzeżna 17, lokal 33 (I piętro)

tel. 95 - 725 72 86
Pn - Pt: w godz. 8:00 - 16:00