Wypełnij DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA

Aby wypełnić formularz DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA przygotuj:

  • swoje dane adresowe,
  • adres do korespondencji,
  • numer PESEL,
  • serię i numer dowodu tożsamości,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres mailowy,
  • oraz nazwiska osób, które chcesz uposażyć na okoliczność swojej śmierci.

UWAGA:
współmałżonek, partner i pełnoletnie dziecko pracownika składa razem z DEKLARACJĄ PRZYSTĄPIENIA także oświadczenie o stanie zdrowia.
Pobierz druk OŚWIADCZENIA tutaj...

Każdy pełnoletni członek Twojej rodziny wypełnia swoją DEKLARACJĘ.
W razie pytań zadzwoń:
600 148 603
Jarosław Kaczmarek