W życiu przychodzi Taki Moment

że wiesz, że potrzebujesz Drugiego albo Trzeciego Ubezpieczenia 
 Wykonaj jeden TELEFON: 600 148 603

Jest taka REKLAMA "Młodzi BOGOWIE". W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy czujesz, że czas kiedy byłeś / byłaś jak ten "Młody BÓG" chyba właśnie dobiega końca. Właśnie w takiej chwili zaczynamy myśleć o drugim, a czasem nawet trzecim ubezpieczeniu...

Wraz z wiekiem Twoje możliwości są coraz mniejsze. Zaczynasz też widzieć, że ten sam problem zaczyna dotyczyć Partnera...

Jeśli jesteś jeszcze zdrowa / zdrowy - masz wybór. Sprawdź poniżej w tabeli, ale także zadzwoń do mnie. Porozmawiajmy.

Nasza sugestia -> jeśli masz od 18 lat do 61 lat skorzystaj dodatkowo z 1 do 3 wariantów zakładu ubezpieczeń Generali.

Maksymalna, łączna suma ubezpieczenia za ZGON Naturalny może wynosić do 150 000 złotych.
UWAGA: brak karencji - ochrona możliwa już od jutra!
tel. 600 148 603

UBEZPIECZYCIEL:
GeneraliGeneraliGeneraliGeneraliGeneraliGenerali
Składka_miesięczna:___________________________________11,46 zł20,05 zł28,65 zł42,98 zł57,30 zł100,00 zł
6Zgon naturalny, wypadkowy, komunikacyjny20 00035 00050 00075 000100 000150 000

Wiek przystąpienia /
Wiek końca ochrony:
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
Zawartość tabeli należy czytać razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Nasza sugestia -> jeśli masz od 18 lat do 61 lat skorzystaj dodatkowo z 1 do 3 wariantów zakładu ubezpieczeń Generali.

Maksymalna, łączna suma ubezpieczenia za ZGON Naturalny może wynosić do 150 000 złotych.
UWAGA: brak karencji - ochrona możliwa już od jutra!
tel. 600 148 603

UBEZPIECZYCIEL:
GeneraliGeneraliGeneraliGeneraliGeneraliGenerali
Składka_miesięczna:___________________________________16,01 zł22,86 zł31,45 zł42,98 zł57,30 zł129,66 zł
1Zgon komunikacyjny w pracy120 000320 000335 000140 000160 000700 000
2Zgon komunikacyjny120 000320 000335 000105 000120 000700 000
3Zgon w NW przy pracy70 000120 000135 000105 000120 000200 000
4Zgon w NW 70 000120 000135 00070 00080 000200 000
5Zgon - zawał / udar mózgu20 00020 00035 00045 00050 000150 000
6Zgon naturalny20 00020 00035 00075 000100 000150 000

Wiek przystąpienia /
Wiek końca ochrony:
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
61 rż /
bo*
Zawartość tabeli należy czytać razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia konkretnego zakładu ubezpieczeń.


Nasza sugestia -> jeśli masz powyżej 60 lat i zbliżasz się do 66 roku życia skorzystaj z wariantów zakładu ubezpieczeń Hestia.
UBEZPIECZYCIEL:
Hestia_ Hestia__ Hestia_ Hestia__ Hestia__ Generali Generali Generali Compensa _Hestia_ Generali
Składka_miesięczna:_____ 65 zł 85 zł 100 zł 60 zł 80 zł 40 zł 51 zł 61 zł 61 zł 75 zł 79 zł K
1 Zgon komunikacyjny w pracy 200 000 220 000 260 000 140 000 160 000 75 000 180 000 265 000 120 000 120 000 250 000
2 Zgon komunikacyjny 150 000 165 000 195 000 105 000 120 000 75 000 120 000 175 000 120 000 90 000 250 000
3 Zgon w NW przy pracy 150 000 165 000 195 000 105 000 120 000 50 000 120 000 175 000 100 000 90 000 200 000
4 Zgon w NW  100 000 110 000 130 000 70 000 80 000 50 000 60 000 85 000 100 000 60 000 200 000
5 Zgon - zawał / udar mózgu 60 000 86 000 105 000 45 000 50 000 35 000 40 000 40 000 62 500 40 000 75 000
6 Zgon naturalny lub choroba 50 000 55 000 65 000 35 000 40 000 25 000 40 000 40 000 50 000/ 
25 000
30 000 60 000
7 Osierocenie dziecka - - - - - 4 000 4 000 4 000 1 500 4 000 7 500
8 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:
9 Uszczerbek w NW - za 100% 50 000 60 000 70 000 45 000 50 000 32 000 370 000 40 000 50 000 30 000 50 000
10 Uszczerbek w NW - za 1% 500 600 700 450 500 320 370 400 500 300 500
11 Całkowita trwała niezdolność do pracy po NW 17 000 20 000 25 000 15 000 17 000 - - - - 10 000 -
12 Zawał / Krwotok mózg. 100% 40 000 55 000 60 000 30 000 35 000 18 000 37 000 40 000 10 000 25 000 50 000 6
13 Zawał / Krwotok mózg. 1% 400 550 600 300 350 180 370 400 100 250 500 6
14
Poważne zachorowanie
(15-18 chorób)
12 000  
do 70 rż
15 000 
do 70 rż  
17 000 
do 70 rż
8 000 
do 70 rż  
10 000 
do 70 rż  
5 000   5 000   7 000   4 000 5 000 
do 70 rż  
7 000   3
15 Pobyt w szpitalu - świadczenie za dzień (minimum 3 lub 4 dni pobytu, nawet do 180 dni w roku):
16 Po NW komunikacyjnym
do 14 dnia / od 15 dnia
140/ 70 160/ 80 200/ 100 120/ 60 130/ 65 60/ 30 105/ 35 198/ 66 100 90/ 45 120/ 60
17 Po NW do 14 / od 15 dnia 140/ 70 160/ 80 200/ 100 120/ 60 130/ 65 60/ 30 105/ 35 198/ 66 100 90/45 120/60
18 W wyniku choroby (dowolna) 70 80 100 60 65 36/30 49/35 94,40/66 70 45 72/60 2
19
Leczenie specjalistyczne
lub pobyt na OIOM
do 3 000 do 3 000 do 5 000 do 2 000 do 2 000 OIOM
 60
zł/dzień
OIOM
 70
zł/dzień
OIOM
132
zł/dzień
OIOM
 100zł / dzień     Karta apteczna 100 zł
do 1 500 OIOM
120 zł/dzień
3
20 Leczenie po NW komunikac. 180 200 250 160 170 - - - 130 -
21 Leczenie po zawale lub krwotoku śródmózgowym 110 120 150 100 105 - - - - 85 - 2
22 Operacje chirurgiczne do 2 000 do 2 500 do 3 000 do 1 500 do 1 750 - do 2 000 do 4 000 do 2 000 do 1 000 do 2 140 6
23 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA
24 Zgon w NW komunikacyjnym - - - 25 000 30 000 16 000 - - 20 000 20 000 -
25 Zgon w wyniku NW - - - 25 000 30 000 16 000 - - 20 000 20 000 -
26 Zgon naturalny - - - 12 000 15 000 8 000 - - 10 000 10 000 - 6
27 Trwałe inwalidztwo po NW - - - do 10 000 do 12 000 - - - - do 10 000 -
28 Poważne zachorowanie małżonka (12 chorób) - - - 3 000 3 500 - - - 2 000 3 000 - 3
29 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW lub TEŚCIÓW 
29 Zgon w wyniku NW - - - - 1 700 1 300 2 800 3 000 1 800 2 300 3 000 6
30 Zgon naturalny - - - - 1 700 1 300 1 400 1 500 1 800 2 300 1 800 6
31 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA  (tylko w Compensa bez względu na wiek dziecka)
32 Zgon dziecka w wyniku NW - - - - - 3 000 6 000 3 000 7 000 8 000 7000
33 Zgon naturalny dziecka - - - - - 3 000 3 000 3 000 3 500 4 000 7000 6
34 Urodzenie dziecka - - - - - 600 600 700 1 500 1 200 1200 9
35 Wada wrodzona dziecka - - - - - 600 600 700 1 500 2 000 1200 9
36 Martwe urodzenie dziecka - - - - - 1 400 1 400 1 400 3 000 3 500 4 000 9
37 Trwałe inwal. dziecka w NW - - - - - - - - - do 10 000 -
38 Poważne zachorowanie dziecka (9-10 chorób) - - - - - - 5 000 5 000 2 000 3 000 7 000 3
39 Leczenie szpitalne dziecka (ryczałt) - - - - - - - - - 700 - 2
40 Wiek przystąpienia /
Wiek końca ochrony:
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
65 rż /
bo*
65 rż /
bo*
65 rż /
bo*
55 rż /
bo*
66 rż /
bo*
65 rż /
bo*
Składka miesięczna: 65 zł
Hestia
85 zł
Hestia
100 zł
Hestia
60 zł
Hestia
80 zł
Hestia
40 zł
Generali
51 zł
Generali
61 zł
Generali
61 zł
Compensa
75 zł
Hestia
79 zł
Generali
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603  -  [email protected] Materiał marketingowy - nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zawartość tabeli należy czytać razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Ostatnia kolumna opisuje karencje jakie występują w Hestii. 
Dotyczą one tylko tych osób, które nie posiadają żadnego ubezpieczenia.

W rozmowie telefonicznej wyjaśnimy dokładnie jak wygląda Twoja indywidualna sytuacja.

Karencje w Compensie i Generali dotyczą także zgonów naturalnych Ubezpieczonego.
Nowość w Compensa: 50% wypłaty świadczenia za zgon naturalny nastąpi zaraz po diagnozie tzw. choroby śmiertelnej u Ubezpieczonego.

Porozmawiajmy o szczegółach: 600 148 603

Indywidualna Kontynuacja


Brak wiedzy ubezpieczeniowej i brak doświadczenia może okazać się kosztowny. Na szczęście możemy Ci pomóc! Zaufaj nam. Wystarczy jeden telefon, aby uzyskać profesjonalną poradę. Możemy rozpocząć Twoją ochronę już od jutra! Niemożliwe? Sprawdź nas. Nieważne gdzie mieszkasz. Poznaj dokładnie tabelę powyżej i wstępnie wybierz te warianty, które odpowiadają Twojej sytuacji rodzinnej.
Tak przygotowany zadzwoń:
600 148 603  > Zapytasz o wszystko co jest dla Ciebie ważne i podejmiesz świadomą decyzję.
Aby przygotować ubezpieczenie wystarczy telefonicznie podyktować niezbędne dane (w tym adres email i dane uposażonych). 
Zadzwoń, a my wykonamy niemal wszystkie niezbędne czynności - oprócz przelewu pierwszej składki oczywiście ;-)

Część nauczycieli może jeszcze starać się o emeryturę przyznawaną bez względu na wiek.

Nie kupuj "Kota w worku!"

"Diabeł tkwi w szczegółach"  Zadzwoń: 600 148 603

Zebrał i opracował:
Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy
tel. 600 148 603

Aby przygotować niezbędne dokumenty (wniosek) proszę o kontakt telefoniczny.
Ochrona może ruszyć już od jutra!