Linki do zgłaszania roszczeń

Przed przejściem do serwisu roszczeniowego wybranego zakładu ubezpieczeń proszę przygotować: 

  • skany (lub dobre jakościowo zdjęcia) obu stron dowodu osobistego,
  • numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia (powinien to być rachunek osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia).
  • skany wszystkich dokumentów związanych ze zdarzeniem (np. akt zgonu, akt urodzenia dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa, karta wypisu szpitalnego itp.). Oczywiście każde zdarzenie wymaga innego kompletu dokumentów.

Proszę o bardzo uważne wypełnianie formularzy ONLINE w celu uniknięcia błędów.

Formularze w wielu miejscach posiadają podpowiedzi związane ze sposobem ich wypełniania.

Proszę uważnie wybrać poniższy przycisk danej firmy ubezpieczeniowej.
Formularze różnią się układem - nie ma dwu identycznych.
Jeśli posiadacie Państwo dwa lub więcej ubezpieczeń należy wypełnić odrębne formularze na każde zgłoszenie.
Przy zgłoszeniach tzw. "szpitalnych" często należy zgłosić kilka zdarzeń
(np. osobno ilość dni pobytu, dalej osobno zabieg operacyjny, osobno tzw. świadczenie apteczne itp.) 

W razie pytań zawsze proszę o kontakt telefoniczny:
600 148 603 - Jarosław Kaczmarek


Zgłoszenie ONLINE - TU Compensa Życie S.A.
Numer polisy nie jest wymagany.

Zgłoszenie ONLINE - UNUM S.A. (ONKO Plus)
Numer polisy UNUM w SP Bolemin: 522505

Zgłoszenie ONLINE - WARTA Życie od 02.2023
Numer polisy WARTA: seria: NG numer: 0027012