Jedyne obowiązkowe to... ubezpieczenie wyjazdów i wycieczek zagranicznych
dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych!

Musi ono zgodnie z przepisami prawa obejmować dwa elementy:

  1. ubezpieczenie kosztów leczenia i pobytu zagranicą
    (obejmujące między innymi pobyt w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także transport zwłok do Polski),
  2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Oba wyżej wymienione elementy zwykle występują w takich polisach łącznie.
Wybrać można zróżnicowaną wysokość odszkodowań i bogatszy lub skromniejszy ich zakres.
Składka zależy od długości pobytu danej grupy dzieci lub młodzieży zagranicą i od liczebności grupy.
Tylko w niewielkim stopniu na składkę wpływa także docelowy kraj pobytu. 

Zazwyczaj przygotowuje je organizator wycieczki - np. biuro turystyczne lub nauczyciel organizujący wyjazd szukając ofert u agentów ubezpieczeniowych. Ze względu na relatywnie niewielki koszt takiego ubezpieczenia nie warto na nim oszczędzać. 

Warto pamiętać, że zwykłe tzw. grupowe czy nawet indywidualne ubezpieczenie NNW nie może tego ubezpieczenia zastąpić szczególnie w pierwszym wymienionym powyżej zakresie (koszty leczenia i pobytu zagranicą - w tym transport zwłok)

Jeszcze raz podkreślam, że jest to  jedyne obowiązkowe ubezpieczenie  jakie jest związane z aktywnością 
dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych!

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 

Zapraszam do kontaktu w sprawie przygotowania propozycji ubezpieczenia wyjazdu zagranicznego.
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603