Największy Problem Ubezpieczenia w Zakładzie Pracy?

Zwykle, wszyscy Pracownicy w zakładzie pracy muszą mieć Taki Sam Zakres Ubezpieczenia.
Bez względu: na Swój Wiek, Sytuację Rodzinną, Zdrowie...  KAŻDY MA TO SAMO...

TAK BYĆ NIE MUSI!

Bardzo rzadko spotyka się w jednym zakładzie pracy kilka różnych wariantów Ubezpieczenia.
To jest najczęstszy Powód Zniechęcenia Pracowników do posiadanego w zakładzie pracy ubezpieczenia na życie.
Zazwyczaj, tzw. "nowe" oferty niewiele różnią się od starych. Zwykła zamiana już nie działa.

Potrzebne jest zupełnie inne, nowe podejście do problemu! 
Sprawdź co mamy dla Ciebie.

WYBIERZ SWÓJ PRZEDZIAŁ WIEKOWY

Poznaj ofertę jaką stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie.

Uwaga!
Propozycja wyłącznie 
dla pedagogów i pracowników administracyjnych placówek oświatowych.
Propozycja nie jest przeznaczona dla innych pracowników (tzw. obsługi).

Rozwiązaliśmy Problem!

Wystarczy podpisać Porozumienie w sprawie przelewania przez Zakład Pracy składek
za ubezpieczenia jakie wybiorą sobie pracownicy.

Raz w miesiącu księgowość dokonuje jednego wspólnego przelewu za dowolną ilość osób
i dowolnie wybrane ubezpieczenia z oferty SWRN lub CIZ
(Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki lub Centrum Inicjatyw Zawodowych).

W ślad za przelewem zakład pracy przesyła do SWRN aktualną na dany miesiąc listę osób i ubezpieczeń,
za które przelano składkę.

Do ubezpieczeń można włączyć członków rodziny:
współmałżonka, partnera, dzieci niepełnoletnie i pełnoletnie a nawet rodziców lub teściów!

To bardzo nowoczesne rozwiązanie, w którym Ubezpieczającym jest Stowarzyszenie,
a ubezpieczenia negocjowane są przez Brokera.

"7Grzechów" ubezpieczeń grupowych:

  1. Dlaczego, jeśli mam np. 56 lat i jestem wdową lub singlem, mam płacić za opcję zgonu współmałżonka i urodzenie dziecka?
  2. Dlaczego, mając 27 lat i planując np. urodzenie dziecka, nie mogę kupić wariantu z dużo wyższym świadczeniem niż w zakładzie pracy?
  3. Dlaczego nie mogę kupić w moim zakładzie pracy ubezpieczenia z większą lub mniejszą składką niż inni pracownicy?
  4. Dlaczego nie mogę kupić 2 lub 3 ubezpieczeń jednocześnie?
  5. Dlaczego nie mogę kupić w zakładzie pracy ubezpieczenia także dla mojego niepełnoletniego lub dorosłego dziecka?
  6. Dlaczego zakład pracy nie może przelewać jednej wspólnej składki za bardzo różne ubezpieczenia swoich pracowników?
  7. Dlaczego, odchodząc z zakładu pracy, otrzymuję propozycję Indywidualnej Kontynuacji dużo gorszą niż dotychczas w zakładzie pracy?


Takich ograniczeń jest mnóstwo. Nic dziwnego...
Zakład Pracy nie ma czasu na szukanie ciekawszych rozwiązań.

Poniżej, bardzo nowoczesna propozycja Ubezpieczeń Grupowych możliwa do
uruchomienia
na Takich Samych Warunkach w zakładzie pracy oraz poza nim!
Dostępna wyłącznie dla zawodów tzw. niskiego ryzyka ubezpieczeniowego.

Niskie Ryzyko to właśnie praca w PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH!

Zadzwoń proszę, porozmawiajmy o szczegółach. 
Jarosław Kaczmarek - 600 148 603