Szanowni Państwo!

Dwa ostatnie, dodatkowe terminy Szkoleń ONLINE
31.08.2020 (poniedziałek, 15:00)
wziąć udział w szkoleniu on-line dla dyrektorów 
 
w związku z wytycznymi epidemicznymi 
i OC dyrektora placówki oświatowej!

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrektorów placówek publicznych i właścicieli placówek niepublicznych. 
Ze względu na społeczny rodzaj problemów szkolenie jest nieodpłatne.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 1.     Rola organu prowadzącego placówki w relacji z Dyrektorem;
 2.     Kto, kiedy i gdzie oraz w jakim zakresie odpowiada z tytułu szkód na osobie (dziecku) powierzonej opiece;
 3.     Kto i w jakim zakresie odpowiada z tytułu szkód wyrządzonych przez podopiecznych;
 4.     Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora placówki w kontekście przepisów: 
      prawa oświatowego, kodeksu cywilnego i kodeksu pracy;
 5.     Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora w związku z wykonywaniem działalności dydaktycznej,
      wychowawczej, opiekuńczej i pomocniczej
   placówki;
 6.     Ryzyka wynikające z nadzoru nad wychowankami placówki (przykłady);
 7.     Analiza nowych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych (COVID-19) i ich potencjalny wpływ
      na funkcjonowanie placówki oświatowej (publicznej lub niepublicznej);
 8.     Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora względem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych;
 9.     COVID-19  a prawidłowe funkcjonowanie placówki;
 10.     Ochrona interesu Dyrektora placówki i pozostałych pracowników - przede wszystkim nauczycieli,
      pedagogów i wychowawców zatrudnionych w placówce.


Największą i jednocześnie unikalną wartością będzie dla Państwa bardzo duża ilość prawdziwych przykładów
różnych zdarzeń, orzeczeń, wyroków sądowych 
jakie przytacza i dokładnie omawia prowadzący spotkanie
Pan Andrzej Adamczyk, osoba z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym - prezes spółki Bezpieczny.plLink do materiałów informacyjnych związanych z Odpowiedzialnością Cywilną w placówkach oświatowych:Szanowni Państwo!
Jeśli przedstawiona powyżej agenda spotkania przekonuje Państwa do udziału w szkoleniu,
to bardzo gorąco prosimy o przekazanie tej wiadomości także innym zaprzyjaźnionym lub współpracującym z Państwem Dyrektorom. 
Nasze osobiste kontakty z dyrektorami placówek nie są wystarczająco szerokie, aby w tym krótkim czasie, 
przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, dotrzeć do każdego z dyrektorów (choćby tylko w naszym powiecie).
Rodzaj placówki nie ma znaczenia, ponieważ są to problemy wspólne i dla żłobków, i dla przedszkoli i dla szkół.


Zapraszamy serdecznie,
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603