ZDĄŻYĆ PRZED DIAGNOZĄ!
Profilaktyka Chorobowo - Ubezpieczeniowa

Program Profilaktyki ONKO Plus

Skuteczna Ochrona Finansowa 

przed Problemami Finansowymi Rodzin wskutek Poważnych Zachorowań

Pieniądze: zaraz po diagnozie, w czasie leczenia szpitalnego, przy długotrwałej  niezdolności do pracy i po śmierci osoby chorej.

Ile osób choruje na nowotwory złośliwe w Polsce?

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2019 r. w Polsce odnotowano 171,2 tysiący nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz  100,3 tys. zgonów spowodowanych chorobą onkologiczną. W 2019 r. nowotwory złośliwe nadal stanowiły drugą przyczynę zgonów w Polsce przyczyniając się do 25,7% wszystkich zgonów wśród mężczyzn i 23,2% wśród kobiet.

Niestety, już w 2017 r. po raz kolejny wzrosła liczba kobiet, które zmarły z powodu Raka Płuca, przekraczając tym samym liczbę zgonów spowodowanych Rakiem Piersi. W grupie mężczyzn, od wielu lat obserwowany jest spadek odsetka palących papierosy, co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu częstości zachorowań na raka płuca. Pomimo tego, rak płuca pozostaje pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych wśród mężczyzn.
Nowotwory, na które MĘŻCZYŹNI w Polsce chorują najczęściej to: rak gruczołu krokowego (prostaty), rak płuca i rak jelita grubego.
W polskiej populacji KOBIET najczęstszym nowotworem złośliwym był rak piersi, następnie rak płuca oraz rak jelita grubego.

W naszym kraju w zależności od wieku mamy medyczne zalecenia do Badań Profilaktycznych.
DARMOWE BADANIA, na które otrzymujemy zaproszenia pocztą, to najczęściej mammografia i kolonoskopia.

Pozwalają one na wczesne wykrycie nowotworu i są ważne dla dalszego rokowania. Pozwalają szybciej wdrożyć leczenie.

Ale... UWAGA! 

Jeśli w wyniku Badań Profilaktycznych nagle dostaniesz Diagnozę np. NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, nie otrzymasz już Żadnego Ubezpieczenia na Życie, które pozwoliłby uzyskać PIENIĄDZE na leczenie! ŻADNEGO!
To  GROŹNA PUŁAPKA  dla osób słabo, źle lub wcale nie ubezpieczonych w zakresie ryzyka Poważnych Chorób! 
Większość Polaków posiada tylko zwykłe ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy.  To ZDECYDOWANIE za mało w zderzeniu z RAKIEM ZŁOŚLIWYM lub inną Poważną Chorobą. 

Przeprowadzone przez liczne ośrodki medyczne badania i analizy dowodzą, że rokowania w leczeniu nowotworów są tym lepsze, im lepsza jest Sytuacja Finansowa Chorego. Koszty leczenia potrafią zrujnować finansowo rodzinę chorego.
Poniżej polski (zalecany przez środowiska lekarskie) Kalendarz Badań Profilaktycznych. Stosowanie się do jego zaleceń może uratować życie, ale aby podjąć skuteczną walkę z chorobą trzeba być na to Przygotowanym FINANSOWO!

 ZANIM otrzymasz DIAGNOZĘ Kup Ubezpieczenie!

Badania są DARMOWE - Leczenie KOSZTUJE!


Uważaj!
W czasie najbliższego Darmowego Badania Profilaktycznego 
możesz 
Bezpowrotnie Stracić Szansę na Ochronę
przed RAKIEM i innymi Ciężkimi Chorobami.

Po DIAGNOZIE "RAK" niestety nie kupisz już Ubezpieczenia!


DLACZEGO WARTO MIEĆ ONKO Polisę Plus:

Świadczenia płatne natychmiast po Diagnozie (do 58 Ciężkich Chorób).

Szybka i Wysoka OCHRONA 
Druga Opinia Medyczna przy Diagnozie - RAK Złośliwy.
Do 210 złotych za dzień w szpitalu przy nowotworze złośliwym


Otrzymasz ochronę nawet jeśli w Twojej najbliższej rodzinie występowały przypadki chorób onkologicznych
(np. choroba lub śmierć Twoich rodziców, dziadków lub rodzeństwa).


Każdy lekarz wie, że Raka wykrytego wcześniej leczy się skuteczniej, stąd wprowadzono tzw. Kalendarz Badań Profilaktycznych dla Kobiet i Mężczyzn.


Pomiędzy 20 a 30 rokiem życia:

należy prowadzić regularną obserwację swojego organizmu i co roku wykonywać podstawowe badania krwi, moczu, ciśnienia krwi, a raz na 5 lat USG jamy brzusznej i RTG klatki piersiowej.
Zaleca się również regularne kontrole stomatologiczne, a u osób z większą ilością znamion na skórze ich
coroczna kontrola u dermatologa.

Lekarz pierwszego kontaktu jest najlepszym i najbliższym doradcą - zapewnia szybką analizę wyników wykonanych badań podstawowych.

  • Kobiety dodatkowo powinny (w zgodnej opinii lekarzy) poddawać się corocznemu badaniu ginekologicznemu z cytologią oraz wykonywać comiesięczne (między 6 a 9 dniem cyklu) samobadanie piersi. W przypadku tzw. obciążenia rodzinnego chorobami nowotworowymi zalecana jest dodatkowa diagnostyka – np. co pół roku USG piersi i coroczna mammografia.
  • Mężczyźni powinni comiesięcznie wykonywać samobadanie jąder, a będąc w grupie ryzyka poddawać się badaniu prostaty przez lekarza.

Pomiędzy 30 a 40 rokiem życia:

do wszystkich powyżej wymienionych regularnych badań należy teraz dodać badanie okulistyczne z badaniem dna oka co 5 lat.

  • Kobiety wykonują dodatkowo jednorazowe przezpochwowe badanie USG narządów rodnych.

Pomiędzy 40 a 50 rokiem życia:

kontynuujemy wszystkie powyżej wymienione badania i dodajemy badanie EKG co trzy lata, Gastroskopię raz na pięć lat, coroczne badanie na krew utajoną w kale, a osoby palące wykonują coroczne RTG klatki piersiowej. Można wykonać również jedno badanie densytometryczne kości.

  • Kobiety kontynuują wszystkie wcześniejsze badania, wykonując teraz co dwa lata przezpochwowe USG narządów rodnych, USG piersi i mammografię oraz jednorazowo badanie poziomu hormonów tarczycy
  • Mężczyźni wprowadzają do wcześniejszych badań coroczne badanie prostaty per rectum i co dwa lata wykonują prześwietlenie płuc.

Po ukończeniu 50 roku życia:

kontynuujemy wszystkie wcześniejsze badania, zwiększając częstotliwość USG jamy brzusznej do badania corocznego, a co pięć lat wykonujemy kolonoskopię. Co roku powinniśmy również wykonać badanie EKG a raz na pół roku poddawać się kontroli stomatologicznej z czyszczeniem osadów kamienia nazębnego.

  • Kobiety w tym wieku kontynuują coroczne badania ginekologiczne z cytologią i USG narządów rodnych oraz badaniem poziomu hormonów tarczycy,a raz na dwa lata wykonują mammografię piersi, oczywiście nie przerywając comiesięcznego samobadania badania piersi. Zalecane jest również oznaczenie poziomu hormonów płciowych we krwi.
  • Mężczyźni z uwagi na wzrost ryzyka zmian prostaty powinni wykonywać co dwa lata badanie prostaty per rectum. Dodatkowo raz do roku oznaczamy poziom antygenu PSA, raz na trzy lata poddajemy się badaniu jąder przez lekarza, a samodzielne badanie kontynuujemy raz w miesiącu.


Nawet bardzo młode osoby mogą już przy najbliższym Badaniu Profilaktycznym
otrzymać Diagnozę: NOWOTWÓR
 (lub inna Poważna Choroba). 
Dlatego właśnie tak ważne jest
posiadanie bardzo dobrego Ubezpieczenia Chorobowego! 

Możesz je kupić tylko, jeśli jesteś jeszcze zdrowy.
To ważne dla Ciebie, ale także dla Twoich Bliskich.


NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ DIAGNOZIE!

Ubezpiecz także każdego ze swoich bliskich!
(partnera, brata, siostrę, pełnoletnie dzieci, kuzynów, szwagrów, rodziców)

WARTO ZNAĆ SYMPTOMY - obserwuj SIEBIE
Znajdź 4 minuty i obejrzyj 2 filmy!

"HER2+" - (potocznie rak piersi) - to najczęściej występujący Nowotwór Złośliwy u Kobiet.


Polska Liga Walki z Rakiem - "...nie lekceważ tych objawów..."
36 sekunda filmu: "...i Jeżeli Mogę sobie na to Pozwolić..."

ZAPYTAJ O UDZIAŁ TWOJEJ PLACÓWKI
W PROGRAMIE
 "ZDĄŻYĆ PRZED DIAGNOZĄ"

tel. 600 148 603