ONKO Plus - Stowarzyszenie - formularz DOSTĘPU 

Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami w formularzu poniżej - to zajmie tylko 4 - 8 minut.
Przygotuj swoje dane:  adres, mail, nr telefonu, miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, seria i numer dowodu, PESEL.
Przygotuj dane uposażonych na okoliczność Twojej śmierci: podobne jak wyżej, ale bez wykształcenia, zawodu i PESEL.
Po wpisaniu kolejnych informacji na Twój adres mailowy otrzymasz komplet dokumentów.
Wydrukuj wszystkie strony, czytelnie podpisz we wskazanych miejscach i opłać składkę.
Skany wszystkich stron i potwierdzenie przelewu prześlij mailem na [email protected]
W razie pytań zadzwoń do mnie: Jarosław Kaczmarek 600 148 603