Nowe oferty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży 2021/2022

Już dostępna nowa oferta ubezpieczenia NNW z COVID-19!

 • Ubezpieczenia NNW w nowej rzeczywistości prawnej i epidemicznej
 • Ubezpieczenie OC pracowników oświaty - grupowe i indywidualne
 • Nowe oferty ubezpieczeń NNW 2021/2022

"Rok 2020 na świecie zmienił wszystko." To najczęściej od początku bieżącego roku powtarzane na świecie zdanie.
Także w zakresie tzw. szkolnych ubezpieczeń NNW. To już pewne, że ubezpieczenie NNW, które od kilkudziesięciu lat rodzice kupowali swoim dzieciom grupowo w placówkach oświatowych pozostanie w nich, ale już tylko dla pracowników oświaty. 

Jest co najmniej kilka przyczyn, dla których nie da się już dłużej zawierać ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w takiej postaci jak robiono to przez ostatnie kilkadziesiąt lat. 

 1. rozbieżne oczekiwania i potrzeby rodziców co do pożądanego zakresu ubezpieczenia NNW,
 2. bardzo zróżnicowany status finansowy rodziców powoduje niezadowolenie i napięcia w związku z wyborem wysokości składki,
 3. po wprowadzeniu nowej ustawy ubezpieczeniowej (2016) oraz regulacji tzw. RODO (2018) wzrosła ilość dodatkowych dokumentów i oświadczeń,
 4. nowa ustawa ubezpieczeniowa z 2016 roku (art. 18) zabroniła czerpania korzyści materialnych przez placówki oświatowe zawierające ubezpieczenie grupowo,
 5. wyraźnie wzrosło obciążenie placówek bieżącymi obowiązkami i sprawozdawczością,
 6. COVID-19 i epidemia z nim związana wymusiła zachowanie tzw. dystansu społecznego, przez co bardzo utrudnione staje się organizowanie wszelkich grupowych form pracy takich jak np. posiedzenia Rad Pedagogicznych, spotkania Rad Rodziców itd.,
 7. epidemia to także zagrożenia związane z przekazywaniem materiałów informacyjnych (np. ofert, ulotek),
 8. i wreszcie tak prozaiczna czynność jaką zawsze wydawała się zbiórka składki ubezpieczeniowej (przez wiele poprzednich lat przynoszonej w gotówce przez dzieci do szkoły) jest i teraz i będzie w latach następnych  działaniem bardzo ryzykownym z powodów epidemicznych.

Powyższa lista przyczyn jest na pewno niepełna, ale już choćby te wymienione powodują, że zmiany i ewolucja jaka następowała od kilku lat gwałtownie przyspieszyła, a właściwe przeobraziła się w rewolucję ubezpieczeń NWW. Trudno oczekiwać i wymagać, aby po doświadczeniach ostatnich tygodni i miesięcy odpowiedzialny dyrektor placówki oświatowej, czy członek rady rodziców wziął na siebie tak poważną odpowiedzialność. I nie wiadomo, która część koniecznej do wykonania pracy byłaby trudniejsza i stwarzała większe ryzyko - ta prawna, czy też ta sanitarna? 

Rozwiązanie jest na szczęście na wyciągnięcie ręki. Oferty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży już zaczynają trafiać do zakładów pracy i poprzez tę ścieżkę do rodziców. Są to propozycje rozwiązań grupowych, ale także indywidualnych. I tych drugich jest już teraz znacznie więcej. Przyczyna jest prosta. Grupowa forma zakupu także w zakładzie pracy wymaga wykonania tych samych czynności jakie w przeszłości wykonywały placówki oświatowe. W tzw. formie imiennej grupowego ubezpieczenia NNW i tak trzeba zebrać te same zgody i oświadczenia rodziców. Jedynym ułatwieniem może być potrącenie składki z poborów pracowników i wspólny przelew. 

Indywidualny i co najważniejsze ZDALNY zakup ubezpieczenia przez każdego z rodziców to rozwiązanie pozbawione wszystkich wcześniej wymienionych wad i problemów. Jedyna "niedogodność" polega na tym, że rodzic musi na kilka minut usiąść przed komputerem, wpisać swoje dane i dane ubezpieczanych dzieci i dokonać przelewu. W tym ZDALNYM sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci jest paradoksalnie ważne miejsce dla placówek oświatowych. Z oczywistych względów będą one zawsze otrzymywać informacje o tym rodzaju ubezpieczeń dla dzieci ich pracowników, a mając naturalny (choć teraz raczej ZDALNY) kontakt mailowy z rodzicami swoich podopiecznych mogą i jak się wydaje także powinny w ten sposób informować rodziców o tych propozycjach. Jest przecież niemała grupa rodziców, która albo wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest rolnikami, albo np. z powodów zdrowotnych nie pracuje. Dzięki informacjom przekazanym przez placówkę mogą także i oni dotrzeć do ciekawych ofert ubezpieczeń NNW dla swoich dzieci. 

Oczywiście pozostają do dyspozycji także wyszukiwarki internetowe. Tej możliwości jednak nie zawsze chcemy zaufać i wolimy skłonić się do podpowiedzi i sugestii osób, które znamy osobiście lub możemy realnie zweryfikować.

Sprawdź indywidualne, ZDALNE propozycje GENERALI-BEZPIECZNY.PL na ubezpieczenia NNW z COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.
Bardzo krótka karencja na pobyt w szpitalu z powodu choroby (tylko 30 dni i tylko w pierwszym roku ochrony).
Każde z ubezpieczeń możesz kupić już dzisiaj - nie czekaj do 1 września. Kliknij poniżej...