Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia 
na telefon: 
600 148 603 

Kiedy odchodzisz z pracy (np. na emeryturę) zazwyczaj otrzymujesz ofertę Indywidualnej Kontynuacji ubezpieczenia - tzw. IK.

Niestety, ta Indywidualna Kontynuacja jest ZWYKLE DUŻO GORSZA niż ubezpieczenie w zakładzie pracy.

"Twój" ubezpieczyciel nie traktuje Cię już tak dobrze jak do tej pory. Wraz z wiekiem Twoje możliwości wyboru są coraz mniejsze.

        Masz wybór! Porównaj ofertę IK jaką masz z naszą propozycją.

Nasza sugestia -> Jeżeli zbliżasz się do 66 roku życia skorzystaj z wariantów zakładu ubezpieczeń Hestia.

UBEZPIECZYCIEL:
Hestia_ Hestia__ Hestia_ Hestia__ Hestia__ Generali Generali Generali Compensa _Hestia_ Generali
Składka_miesięczna:___ 65 zł 85 zł 100 zł 60 zł 80 zł 40 zł 51 zł 61 zł 61 zł 75 zł 79 zł K
1 Zgon komunikacyjny w pracy 200 000 220 000 260 000 140 000 160 000 75 000 180 000 265 000 120 000 120 000 250 000
2 Zgon komunikacyjny 150 000 165 000 195 000 105 000 120 000 75 000 120 000 175 000 120 000 90 000 250 000
3 Zgon w NW przy pracy 150 000 165 000 195 000 105 000 120 000 50 000 120 000 175 000 100 000 90 000 200 000
4 Zgon w NW  100 000 110 000 130 000 70 000 80 000 50 000 60 000 85 000 100 000 60 000 200 000
5 Zgon - zawał / udar mózgu 60 000 86 000 105 000 45 000 50 000 35 000 40 000 40 000 62 500 40 000 75 000
6 Zgon naturalny /
lub śmiertelna choroba
50 000 /
---
55 000 /
---
65 000 /
---
35 000 /
---
40 000 /
---
25 000 /
---
40 000 /
---
40 000 /
---
50 000 / 
25 000
30 000 /
---
60 000 /
---
7 Osierocenie dziecka - - - - - 4 000 4 000 4 000 1 500 4 000 7 500
8 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:
9 Uszczerbek w NW - za 100% 50 000 60 000 70 000 45 000 50 000 32 000 37 000 40 000 50 000 30 000 50 000
10 Uszczerbek w NW - za 1% 500 600 700 450 500 320 370 400 500 300 500
11 Całkowita trwała niezdolność do pracy po NW 17 000 20 000 25 000 15 000 17 000 - - - - 10 000 -
12 Zawał / Krwotok mózg. 100% 40 000 55 000 60 000 30 000 35 000 18 000 37 000 40 000 10 000 25 000 50 000 6
13 Zawał / Krwotok mózg. 1% 400 550 600 300 350 180 370 400 100 250 500 6
14
Poważne zachorowanie
(15-18 chorób)
12 000  
do 70 rż
15 000 
do 70 rż  
17 000 
do 70 rż
8 000 
do 70 rż 
 
10 000 
do 70 rż  
5 000  
do 65 rż
5 000  
do 65 rż
7 000  
do 65 rż
4 000
do 65 rż
5 000 
do 70 rż  
7 000 
do 65 rż
3
15 Pobyt w szpitalu - świadczenie za dzień pobytu (minimum 3 lub 4 dni pobytu, nawet do 180 dni w każdym roku - szczegóły czytaj w OWU).
UWAGA!  W wariantach HESTIA każdy pobyt w szpitalu obowiązuje aż do 70 roku życia! (w pozostałych do 65 roku życia)
16 Po NW komunikacyjnym
do 14 dnia / od 15 dnia
140/ 70 160/ 80 200/ 100 120/ 60 130/ 65 60/ 30 105/ 35 198/ 66 100 90/ 45 120/ 60
17 Po NW do 14 / od 15 dnia 140/ 70 160/ 80 200/ 100 120/ 60 130/ 65 60/ 30 105/ 35 198/ 66 100 90/ 45 120/ 60
18 W wyniku choroby 70 80 100 60 65 36/30 49/35 94,40/66 70 45 72/ 60 2
19
Leczenie specjalistyczne
lub pobyt na OIOM
do 3 000 do 3 000 do 5 000 do 2 000 do 2 000 OIOM
 60
zł/dzień
OIOM
 70
zł/dzień
OIOM
132
zł/dzień
OIOM
 100zł/dzień     Karta apteczna 100 zł
do 1 500 OIOM
120 zł/dzień
3
20 Leczenie po NW komunikac. 180 200 250 160 170 - - - 130 -
21 Leczenie po zawale lub krwotoku śródmózgowym 110 120 150 100 105 - - - - 85 - 2
22 Operacje chirurgiczne do 2 000 do 2 500 do 3 000 do 1 500 do 1 750 - do 2 000 do 4 000 do 2 000 do 1 000 do 2 140 6
23 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA
24 Zgon w NW komunikacyjnym - - - 25 000 30 000 16 000 - - 20 000 20 000 -
25 Zgon w wyniku NW - - - 25 000 30 000 16 000 - - 20 000 20 000 -
26 Zgon naturalny - - - 12 000 15 000 8 000 - - 10 000 10 000 - 6
27 Trwałe inwalidztwo po NW - - - do 10 000 do 12 000 - - - - do 10 000 -
28 Poważne zachorowanie małżonka (12 chorób) - - - 3 000 3 500 - - - - 3 000 - 3
29 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW lub TEŚCIÓW 
29 Zgon w wyniku NW - - - - 1 700 1 300 2 800 3 000 1 500 2 300 3 000 6
30 Zgon naturalny - - - - 1 700 1 300 1 400 1 500 1 500 2 300 1 800 6
31 ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA  (tylko w Compensa bez względu na wiek dziecka)
32 Zgon dziecka w wyniku NW - - - - - 3 000 6 000 3 000 8 000 8 000 7000
33 Zgon naturalny dziecka - - - - - 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 7000 6
34 Urodzenie dziecka - - - - - 600 600 700 1 500 1 200 1200 9
35 Wada wrodzona dziecka - - - - - - - - - 2 000 - 9
36 Martwe urodzenie dziecka - - - - - 1 400 1 400 1 400 2 500 3 500 4 000 9
37 Trwałe inwal. dziecka w NW - - - - - - - - - do 10 000 -
38 Poważne zachorowanie dziecka (9-10 chorób) - - - - - - 5 000 5 000 - 3 000 7 000 3
39 Leczenie szpitalne dziecka - - - - - - - - - 700 - 2
40 Wiek przystąpienia /
Wiek końca ochrony:
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
66 rż /
 bo*
65 rż /
bo*
65 rż /
bo*
65 rż /
bo*
55 rż /
bo*
66 rż /
bo*
65 rż /
bo*
Składka miesięczna: 65 zł
Hestia
85 zł
Hestia
100 zł
Hestia
60 zł
Hestia
80 zł
Hestia
40 zł
Generali
51 zł
Generali
61 zł
Generali
61 zł
Compensa
75 zł
Hestia
79 zł
Generali
Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603  -  [email protected] Materiał marketingowy - nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zawartość tabeli należy czytać razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Jeśli nie widzisz całej tabeli kliknij tutaj i pobierz plik PDF...

Ostatnia kolumna opisuje karencje jakie występują w Hestii. 
Dotyczą one tylko tych osób, które nie posiadają żadnego ubezpieczenia.

W rozmowie telefonicznej wyjaśnimy dokładnie jak wyglądają Twoje oczekiwania i potrzeby ubezpieczeniowe.

Aby kupić dowolny z wariantów HESTIA wystarczy zadzwonić pod numer: 600 148 603 - Jarosław Kaczmarek
Zakup następuje całkowicie telefonicznie poprzez podanie niezbędnych danych - imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej numer telefonu komórkowego, adres mailowy, adres zamieszkania i do korespondencji oraz należy podać osoby uposażone na okoliczność śmierci (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia z podziałem świadczenia za zgon ubezpieczonego w procentach).

Oświadczenia zdrowotne dla HESTIA:
Oświadczam, że obecnie lub w ciągu ostatnich 10 lat nie chorowałem(am) na:

choroby serca lub układu krążenia (chorobę wieńcową, zawał serca, wadę serca, zaburzenia rytmu serca (arytmię), kardiomiopatię, miażdżycę lub tętniaka), cukrzycę (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży), raka, choroby krwi (w tym nowotwór złośliwy krwi: białaczkę, chłoniaka, szpiczaka mnogiego) lub inne choroby nowotworowe (w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego), udar mózgu, krwotok śródmózgowy, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, chorobę AIDS, zakażenie wirusem HIV
Oświadczam, że obecnie:
nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium lub na zwolnieniu lekarskim, nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

Oświadczam, że w ciągu ostatniego roku: 

nie byłem(am) hospitalizowany(a) i/lub nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni. Nie dotyczy to: złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową).

Aby skorzystać z ubezpieczenia w Hestia nie możesz wykonywać żadnego z poniższych zawodów: 

artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych/okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych/rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, członek załogi statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy.

Po podaniu niezbędnych danych potwierdzasz kliknięciem linku w otrzymanym mailu chęć zawarcia ubezpieczenia. Płatność składki wykonujesz do końca miesiąca na konto wskazane w dokumentach jakie otrzymasz natychmiast na maila, a Twoja ochrona rusza już od następnego dnia po podaniu danych w czasie rozmowy telefonicznej! Kolejne składki płatne są do 15-go z góry (np. do 15-go lutego za marzec). Patrz uważnie na karencje podane na końcu tabeli powyżej. Najwygodniej od razu zadzwonić, aby ustalić wszelkie szczegóły i zadać pytania: 600 148 603

Aby kupić dowolny z wariantów Generali ze składką do 60 złotych Kliknij tutaj: GENERALI do 60 zł
Aby kupić dowolny z wariantów Generali ze składką od 61 złotych
Kliknij tutaj: GENERALI od 61 zł
Oprócz wariantów Generali zobaczysz tam także warianty z WARTA, ale są odpowiednie raczej dla osób w wieku od 18 do 50 roku życia.
Ochrona w WARTA wygasa definitywnie w 67 roku życia i z tego powodu należy w wieku około 63-65 roku życia zamienić je na ubezpieczenia HESTIA,
a będzie to możliwe tylko pod warunkiem posiadania w dalszym ciągu dobrego stanu zdrowia (co może być trudne w tym wieku).

Zakup w COMPENSA (61 zł) wymaga tradycyjnej formy kontaktu, a więc zadzwoń do mnie (tel. 600 148 603), aby ustalić szczegóły transakcji.
W przypadku ubezpieczeń z Generali oraz Compensa podpisane dokumenty (wnioski, deklaracje) wraz z kopią przelewu pierwszej składki należy przesłać pocztą tradycyjną na wskazany przeze mnie adres. Ochrona w ubezpieczeniach Generali i Compensa zawsze rusza od 1-go dnia najbliższego miesiąca po wpłaceniu pierwszej składki. Kolejne składki w Generali płacimy do 15-go (z góry) a w Compensa do końca miesiąca (z góry) np. w maju za czerwiec, w czerwcu za lipiec itd..


Dla osób, które nie posiadają aktualnie żadnego czynnego ubezpieczenia grupowego
karencje w Compensa i Generali dotyczą także zgonów naturalnych Ubezpieczonego.

Nowość w Compensa:  50% wypłaty świadczenia za zgon naturalny nastąpi
zaraz po diagnozie tzw. choroby śmiertelnej u Ubezpieczonego.

Porozmawiajmy o szczegółach telefonicznie: 600 148 603


Poważne zachorowanie Ubezpieczonego w Hestiazawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby).

Poważne zachorowanie Małżonka w Hestia: zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty.

Poważne zachorowanie Dziecka Ubezpieczonego w Hestia: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, oponiak mózgu, zapalenie mózgu.

UWAGA!
Wszystkie powyższe propozycje są także świetnym rozwiązaniem dla osób aktywnych zawodowo niezależnie od ich miejsca pracy (także dla pracujących zagranicą), a nawet dla niepracujących lub uczących się czy studiujących.
Wystarczy mieć
ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia (brak np. orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy lub służby, czy brak poważnych chorób w przeszłości takich jak np. rak, zawał serca, udar mózgu, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc, żółtaczka typu B i C, WZW lub wady wrodzone, a także, że stan stan zdrowia nie uległ znacznemu pogorszeniu w ciągu ostatnich 5 lat itp.).
Wiele osób kupuje je jako swoje drugie lub nawet trzecie ubezpieczenie grupowe. Osoby niezadowolone z ubezpieczenia grupowego w swoim zakładzie pracy także mogą je tu w prosty i płynny sposób zastąpić.
Zadzwoń do mnie (600 148 603) i porozmawiajmy bez żadnych zobowiązań o Twojej sytuacji rodzinnej i związanych z nią Twoich potrzebach ubezpieczeniowych (oprócz powyższych propozycji mogę udostępnić także inne indywidualne oferty ubezpieczeń - także dla osób wymagających bardzo specyficznej lub wysokiej ochrony swojego życia np. ze względu na rodzaj lub sposób prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniam pełną dyskrecję i poufność informacji.
Agentariusz - Jarosław Kaczmarek

Indywidualna Kontynuacja


Wystarczy jeden telefon, aby uzyskać profesjonalną poradę. Możemy rozpocząć Twoją ochronę już od jutra! Niemożliwe? Sprawdź nas. Nieważne gdzie mieszkasz. Poznaj dokładnie tabelę powyżej i wstępnie wybierz te warianty, które odpowiadają Twojej sytuacji rodzinnej.
Tak przygotowany zadzwoń:  600 148 603  > Zapytasz o wszystko co jest dla Ciebie ważne i podejmiesz świadomą decyzję.
Aby przygotować ubezpieczenie wystarczy telefonicznie podyktować niezbędne dane (w tym adres email i dane uposażonych). 
Zadzwoń, a my wykonamy wszystkie niezbędne czynności - oprócz przelewu pierwszej składki oczywiście ;-)

Część nauczycieli może jeszcze starać się o emeryturę przyznawaną bez względu na wiek.

Nie kupuj "Kota w worku!"

"Diabeł tkwi w szczegółach"  Zadzwoń: 600 148 603

Zebrał i opracował:
Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy
tel. 600 148 603

Aby przygotować niezbędne dokumenty, proszę, ZADZWOŃ.
Ochrona może ruszyć już od jutra!