Co zrobisz, jeśli zachorujesz naprawdę poważnie?

Ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy to dobry przyczółek ubezpieczeniowy, ale kiedy otrzymujemy naprawdę poważną diagnozę medyczną, która zargaża naszemu życiu zaczyna się poważny problem. Bardzo ciężka choroba powuje, że nie tylko osoba chora, ale także jej najbliższa rodzina może mieć poważne kłopoty związane przede wszystkim ze znalezieniem szybkiej, nowoczesnej i na najwyższym światowym poziomie pomocy medycznej. 

Znalezienie poważnego opertora medycznego lub znakomitego lekarza albo świetnego i specjalistycznego ośrodka medycznego wymaga bardzo szybkich i profesjonalnych działań a dodatkowo może wymagać zangażowania dużych środków finasowych.

Poniżej przedstawiamy trzy, niezbędne każdemu, specjalistyczne rozwiązania powyżej zarysowanych problemów. Warto poznać jak i kiedy będą nam pomagać, gdy nasze zdrowie ulegnie nagłemu pogorszeniu w związku z poważnym lub bardzo poważnym zachorowaniem lub z powodu nieszczęśliwego wypadku. 

Po wstępnej analizie warto umówić się na spotkanie z naszymi specjalistami w celu omówienia szczegółów i dokonania wyliczeń i kalkulacji składek dla Państwa zakładu pracy. Pakiety Medical Assistance i Medi Plan dostępne są wyłącznie jako uzupełnienie Ubezpieczeń Grupowych w zakładzie pracy, ale ubezpieczenie Best Doctors można nabyć także indywidualnie - oczywiście kupując je w większej grupie, w swoim zakładzie pracy (szkole, przedszkolu, urzędzie, uczelni...) , składka może być znacznie niższa niż przy prywatnym zakupie przez jedną osobę. Zapraszamy do rozmów i negocjacji.

Bardzo poważna choroba, to: 

        a)  poważna utrata zdrowia
        b)  poważne wydatki na leczenie

Najczęściej występujące poważne choroby (czytaj: nagłe lub przewlekłe i zwykle śmiertelne) jakie mogą dotknąć naszych bliskich, a przede wszystkim nas samych to:

1) nowotwór (guz) złośliwy
2) zawał serca
3) udar mózgu
4) chirurgiczne leczenie choroby 
    wieńcowej (by-pass)

5) niewydolność nerek
6) przeszczep dużych narządów
7) paraliż
8) utrata kończyn
9) utrata wzroku
10) utrata słuchu

11) utrata mowy
12) ciężkie oparzenia,
13) łagodny nowotwór mózgu
14) śpiączka
15) choroba Creutzfeldta – Jakoba
16) zakażenie Wirusem HIV
      (w trakcie transfuzji krwi)

17) operacja aorty
18) operacja zastawek serca
19) stwardnienie rozsiane
20) choroba Alzheimera
 

20) choroba Alzheimera
21) przezskórna angioplastyka wieńcowa
22) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
      rdzeniowych

23) kardiomiopatia
24) zapalenie mózgu
25) schyłkowa niewydolność wątroby
26) schyłkowa niewydolność oddechowa
27) piorunujące wirusowe zapalenie
      wątroby

28) choroba Parkinsona


 Każdy z nas dysponuje w życiu dwoma rzeczami:

WYOBRAŹNIĄ  i  WOLNYM WYBOREM

WYOBRAŹ sobie co zrobisz, jeśli poważnie zachorujesz?
Jak będą wyglądały wówczas Twoje możliwości zarabiania pieniędzy - czy będziesz w stanie dalej normalnie pracować?
Czy wrócisz do swojego zakładu pracy po wielomiesięcznym leczeniu i czy pozwoli Ci na to Twój stan zdrowia i lekarze?
Skąd weźmiesz pieniądze na czynsz, utrzymanie się i przede wszystkim na leczenie?
Czy i jak pomogą Ci najbliżsi - rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi?
Czy masz przygotowane na taką sytuację wystarczające środki finansowe?
Czy masz oszczędności, lokatę w banku, a może weźmiesz kredyt?
Czy pieniądze dadzą Ci lub pożyczą bliscy... współmałżonek, partner, rodzice, teściowie, przyjaciele... kto i ile pożyczy?

Masz wspaniałą WYOBRAŹNIĘ więc wyobraź to sobie właśnie TERAZ kiedy czytasz te słowa...

Co zrobisz, jeśli choroba będzie naprawdę BARDZO poważna?
Skorzystaj z ubezpieczenia BEST DOCTORS!


Kilka podstawowych informacji organizacyjnych o ubezpieczeniu...

1) Dla osób od 18 do 64 roku życia - po 65 roku życia indywidualna kontynuacja (patrz OWU)

2) Ubezpieczonym może być:

 • pracownik (osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, osoba zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli osoba ta jest objęta ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu, oraz osoba zatrudniona przez ubezpieczającego na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną, w tym kontraktu menedżerskiego; za pracownika uważa się również osobę fizyczną, która jest członkiem jednostki organizacyjnej będącej ubezpieczającym (o ile umowa ubezpieczenia wskazuje, że zawierana jest na rzecz tych członków) oraz osobę fizyczną będącą ubezpieczającym, która jest przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej (o ile umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz pracowników tego przedsiębiorstwa).
 • współmałżonek lub konkubent (partner) pracownika, 
 • niezamężne dzieci pracownika do ukończenia przez nie 35 roku życia.

3) Minimalna grupa ubezpieczonych:
 • w zakładzie pracy gdzie jest grupowe ubezpieczenie Hestia RODZINA - min. 3 pracownikówskładka negocjowana,
 • w innych przypadkach - min. 10 osób - składka negocjowana,
 • przy braku możliwości utworzenia grupy zakup indywidualny - składka 84 złote miesięcznie.
4) Okres karencji - 90 dni.


Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie i jak działa...

Szczegółowe informacje znajdziesz w materiałach poniżej
(pobierz pliki pdf):
 1. Best Doctors - Hestia_Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 2. Best Doctors - hestia_ulotka informacyjna


------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli wystąpią nagłe wypadki, zachorowania lub nieszczęśliwy wypadek będziesz potrzebował naprawde specjalistycznej pomocy - sąsiad nie zawsze będzie pod ręką... Zobacz jak zabezpieczą Twoje zdrowie pakiety: MEDICAL ASSISTANCE i MEDI PLAN

Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie: MEDI PLAN

 Lp. Tabela świadczeń i limitów - wszystkie świadczenia z NNW Medi 40 - wariant maksymalny
  Świadczenia informacyjno-organizacyjne 
 1Telefoniczna Informacja Madycznabez limitu ilości świadczeń
2 Infolinia szpitalna bez limitu ilości świadczeń
3 Stomatologiczny Program Rabatowy bez limitu ilości świadczeń
 
Pomoc Medyczna 
Maksymalna liczba świadczeń z tytułu Pomocy Medycznej 
do wykorzystania 
w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego:
 20
 4Konsultacja chirurga  do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 5 Konsultacja okulisty do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 6 Konsultacja otolaryngologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 7 Konsultacja ortopedy do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 8 Konsultacja kardiologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 9 Konsultacja neurologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 10 Konsultacja pulmunologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 11 Konsultacja lekarza rehabilitacji do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 12 Konsultacja neurochirurga do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 13 Konsultacja psychologa do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 14 Zabiegi ambulatoryjne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 15 Badania laboratoryjne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 16 Badania radiologiczne* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 17 Ultrasonografia* do wyczerpania maksymalnej liczby zdarzeń
 18 Rehabilitacja*
 maksymalnie 40 zabiegów 
(stanowiących łącznie 1 świadczenie na Zdarzenie ubezpieczeniowe)
 19 Tomografia komputerowa* maksymalnie 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe
 20 Rezonans magnetyczny* maksymalnie 1 badanie na Zdarzenie ubezpieczeniowe
Medi Plan

Centrum alarmowe: 
801 107 107 lub (058) 555 6 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Wystarczy podać:

 • imię i nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego,
 • adres,
 • datę zajścia zdarzenia,
 • numer polisy

Natychmiast po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.


Zapewnia zorganizowanie pomocy medycznej w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, skutkującego:

 • pęknięciem lub złamaniem kości,
 • zwichnięciem lub skręceniem stawu,
 • urazem kręgosłupa,
 • urazem głowy (wstrząśnieniem mózgu, pęknięciem kości czaszki),
 • urazem narządów wewnętrznych,
 • urazem oka.

Usługi pomocy medycznej realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie: MEDICAL ASSISTANCE

Sytuacja w jakiej przysługuje świadczenie
ŚWIADCZENIELimity na jedno świadczenie
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta
lekarza pierwszego kontaktu
500 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Dostawa podstawowych
artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków
300 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Transport medycznyW razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia
ratunkowego Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty
transportu Ubezpieczonego z miejsca pobytu Ubezpieczonego
do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio
wyposażonej do udzielenia pomocy.
O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje
lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Assistance
lub lekarz Centrum Assistance.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta pielęgniarki 1 000 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka nad dziećmi
lub nad osobami niesamodzielnymi
 450 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Transport opiekuna do dzieci
lub do osób niesamodzielnych
 200 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka
nad zwierzętami domowymi

 300 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Powiadamianie rodziny
Jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
w następstwie którego przebywa w szpitalu, Centrum Assistance,
na życzenie Ubezpieczonego, przekazuje wiadomości pomiędzy Ubezpieczonym, a jego rodziną.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Infolinia medyczna
Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość
rozmowy z lekarzem dyżurnym Centrum Assistance, który
w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących
możliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji,
co do dalszego postępowania w przypadku nagłego zachorowania
lub nieszczęśliwego wypadku.

Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance
nie mają charakteru diagnostycznego.

Ponadto Centrum Assistance udostępni Ubezpieczonemu
następujących informacji:

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki,
   skutki uboczne,
  interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie
   ciąży i laktacji),

- lokalizacje, numery telefonów oraz godziny pracy aptek, 
   przychodni oraz szpitali na terenie kraju,

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych
  o podwyższonym ryzyku zachorowań,

- informacje o grupach wsparcia w Polsce, dla osób dotkniętych 
  alkoholizmem, trudną sytuacją rodzinną, cierpiących na
  określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca),
  dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci

informacje o placówkach odnowy biologicznej,
  rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka domowa
po hospitalizacji
 400 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Organizacja wizyty
u lekarza specjalisty

(koszt wizyty pokrywa Ubezpieczony)
Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez
Centrum Assistance zaleci wizytę u lekarza specjalisty
Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym
przez Ubezpieczonego.
Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony.
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta fizykoterapeuty
lub wizyta w poradni rehabilitacyjnej 
 500 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 300 zł
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego
 • w wyniku doznania nieszczęśliwego wypadku
 Wizyta u lekarza psychologa 1 000 zł
Na życzenie Ubezpieczonego
Serwis informacyjny
dla rodziców 
„Tele-Maluch”
Na życzenie Ubezpieczonego Centrum Assistance
przekaże następujące informacje:

- informacje o szkołach rodzenia,
- informacje o pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie,
- informacje o pielęgnacji noworodka,
- informacje o szczepieniach dzieci,
- informacje o przedszkolach, szkołach i uczelniach na terenie kraju,
- informacje o ośrodkach kolonijnych, schroniskach młodzieżowych,     ośrodkach sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju.

Medical Assistance

Centrum alarmowe:  
801 107 107 lub (058) 555 6 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy:  

 • w razie wystąpienia nagłego zachorowania 
 • lub nieszczęśliwego wypadku.


Uwaga:
umowę ubezpieczenia 
Medical Assistance można zawrzeć 
w wariancie podstawowym, rozszerzonym lub maksymalnym.

Usługi Assistance realizowane są na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.Sprawdź jak dobre jest Grupowe Ubezpieczenie Hestia RODZINA: 
Kliknij poniżej i pobierz przykład oferty dla małej 21 osobowej placówki (o przeciętnej średniej wieku).
Pomyśl jak dobra może być nasza oferta, jeżeli w Twojej placówce jest więcej pracowników lub Wasza średnia wieku jest niższa ;-)
Pobierz plik oferty.....

Oba powyższe ubezpieczenia dodatkowe Medical Assistance i Medi Plan stanowią idealne i wręcz niezbędne dopełnienie typowego ubezpieczenia grupowego 
"Hestia RODZINA".

Aby wprowadzić je w Twoim zakładzie pracy wystarczy pobrać obok plik excel i wypełnić niezbędne dane o strukturze wiekowej i płci pracowników (bezimienne). 

Nasi specjaliści skontaktują się telefonicznie lub mailowo i ustalą dalsze szczegóły związane z przygotowaniem propozycji zakresu ubezpieczenia.


Tu możesz pobrać dokumenty do zawarcia ubezpieczenia Hestia RODZINA:

1. OWU Hestia RODZINA
2. Deklaracja dla pracownika.
3. Deklaracja dla członka rodziny.


Przygotuj swoje zapytanie o ofertę ubezpieczenia...

Podaj, proszę, informacje niezbędne do nawiązania kontaktu w sprawie przygotowania
naszej propozycji ubezpieczenia grupowego.

Wszystkie podejmowane przez naszych specjalistów czynności są całkowicie bezpłatne.

Oprócz udzielenia informacji proszę także pobrać poniżej plik EXCEL
i wypełnić zawartą w nim tabelę: 

W razie pytań zapraszamy także do szybkiego kontaktu telefonicznego: 600 148 603