Szkoła Podstawowa w Boleminie

 Lp.
Zdarzenia ubezpieczeniowe  (wszystkie kwoty świadczeń podano w złotych polskich i są już zsumowane)
Możliwość ubezpieczenia pracownika, współmałżonka, konkubenta i dorosłych dzieci!
Czytaj tabelę razem z OWU - pytaj telefonicznie o szczegóły - tel 600 148 603
Składka 
57 zł
1
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego przy pracy 
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego, zgon NW, zgon NW lądowego, zgon NW w pracy)
170.000
2
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)
150.000
3
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW w pracy (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)
130.000
  4Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego) 
 110.000
  5Zgon chorobowy Ubezpieczonego (zawał serca i udar mózgu)
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego)
 60.000
  6Zgon Ubezpieczonego (dowolna przyczyna zgonu - inna niż powyższe)                                                                                 karencja - 3 m-ce40.000
  7Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka                                                                                                           karencja - 6 m-cy3.000
  8Trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW30.000
  9Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za 1% uszczerbku  500
 10Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy - za 1% uszczerbku 700
 10aRehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW (tylko przy pobycie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni) 2.000
 11Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet podstawowy                                                                                                 karencja - 6 m-cy7.000
 12Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet nr 1 (dodatkowy)                                                                                          karencja - 6 m-cy
7.000
 13 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet nr 2 (dodatkowy)                                                                                         karencja - 6 m-cy7.000
13a Poważne zachorowanie małżonka/konkubenta Ubezpieczonego: Pakiet podstawowy                                                         karencja - 6 m-cy    4.000
 14Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (z powodu choroby)                                                                                                             karencja - 6 m-cy
(płatne za każdy dzień pobytu trwającego 3 lub więcej dni - zaliczany  dzień przyjęcia i wypisu)
60
 15Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień pobytu trwającego: od 1 do 21 dni / ponad 21 dni, 
wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu)
260 / 60
 16

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (z powodu choroby) - (płatne za każdy dzień pobytu trwającego 1 do 14 dni / od 15 dnia,
wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt w szpitalu)                                                                                     karencja - 6 m-cy

260 / 60
 17 Leczenie poszpitalne - świadczenie apteczne (bez konieczności faktur)                                                                                 karencja - 6 m-cy400
 18Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wyniku NW (płatne za każdy dzień pobytu trwającego 1 do 14 dni / 15 do 21 dni /  ponad 21 dni, wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt w szpitalu i pobyt w szpitalu w wyniku NW) 
460 / 260 / 60
 19Narodziny dziecka Ubezpieczonemu                                                                                                        karencja - 9 m-cy1.200
 19aPoronienie u Ubezpieczonego (jeżeli Ubezpieczony jest kobietą) lub u małżonki/konkubiny Ubezpieczonego  
(jeśli Ubezpieczony jest mężczyzną)
 4.000
20 Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu  4.000
21 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego  (dowolna przyczyna zgonu)                                                                              karencja - 6 m-cy12.000
22 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon małżonka/ konkubenta Ubezpieczonego) 
22.000
23 Zgon dziecka Ubezpieczonego (bez względu na wiek dziecka) - dowolna przyczyna zgonu                                                       karencja - 3 m-ce6.000
24 Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (bez względu na wiek dziecka)
wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon dziecka Ubezpieczonego
10.000
25 Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego) (dowolny wiek)
5.200
26 Zgon rodziców lub macochy / ojczyma Ubezpieczonego (dowolna przyczyna zgonu)                                                           karencja - 6 m-cy2.200
27 

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego)

5.200
28 Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka / konkubenta Ubezpieczonego (dowolna przyczyna zgonu)                    karencja - 6 m-cy2.200 
29 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej I klasy *                                                                                                 karencja - 6 m-cy
2.200 
30 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej II klasy *                                                                                                karencja - 6 m-cy1.100 
31 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej III klasy *                                                                                               karencja - 6 m-cy550 
32 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego (chemioterapia, radioterapia, dializoterapia, ablacja, wszczepienie kardiowertera/defbrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora), terapia interferonowa - patrz OWU)               karencja - 3 m-ce
4.000
 33  Pakiet Usług Medycznych ASSISTANCE dla Ubezpieczonego i dla jego współmałżonka (patrz slajdy poniżej) 

 Składka miesięczna za 1 osobę potrącana z poborów pracownika:57 zł 

 
 *
  Płatne przy hospitalizacji trwającej minimum 3 dni (np. przyjęcie do szpitala w poniedziałek i wypis w środę = 3 dni) 
- katalog 540 operacji.
 *  Okresy karencji: jest możliwości zniesienia okresów karencji - dotyczy to pracowników wcześniej ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym w placówce.
        W grupach pracowników do 21 osób zniesienie karencji dotyczy różnicy świadczeń pomiędzy "starym" i "nowym" ubezpieczeniem.
        W grupach powyżej 21 osób jest możliwość całkowitego zniesienia karencji - patrz paragraf 13 OWU "SUPER GWARANCJA" (NR BRP-0218)
        Karencje nie dotyczą: osób, które przystąpią do ubezpieczenia w okresie pierwszych dwu miesięcy od zatrudnienia w placówce
        - np.: zatrudnienie od dnia 1 września -> decyzja o przystąpieniu najpóźniej podjęta w październiku -> początek ochrony od 1 listopada.

Tu pobierz tabelę do druku (pdf). Kliknij...

DOKUMENTY UBEZPIECZENIA:

 • Aby przystąpić do ubezpieczenia wydrukuj i wypełnij (najpóźniej do 20-go dnia miesiąca) zgodnie
  z Twoim statusem 
  (pracownik, partner lub pełnoletnie dziecko) dokumenty z listy poniżej - od pozycji 1 do 3.
 • W razie pytań w czasie wypełniania deklaracji zadzwoń i zapytaj - tel. 606 919 835
 • Po wypełnieniu dokumentów pilnie przekaż je do sekretariatu Twojej Placówki.
 • Sekretariat, po postawieniu pieczątek i podpisów przez Dyrektora Placówki,
  przekaże je do obsługującego Twoją Placówkę agenta i poinformuje księgowość o potrąceniach składki.

 1. DEKLARACJA ZGODY PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
 2. ZGODA NA POTRĄCANIE SKŁADKI - druk wymagany zwykle przez księgowość placówki oświatowej.
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia - wymagane tylko od konkubentów i pełnoletnich dzieci.
  Wypełniają je także współmałżonkowie przystępujący do ubezpieczenia w innym miesiącu niż ubezpieczony pracownik placówki.
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPER GWARANCJA - umowa podstawowa
 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPER GWARANCJA - umowa dodatkowa
 6. Wykaz operacji chirurgicznych
 7. WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ KONTYNUACJĘ UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
 8. Druk indywidualnej REZYGNACJI z ubezpieczenia grupowego (w WORD - przekazywany osobie obsługującej ubezpieczenie w placówce).


Powyższy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.. 
Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


Więcej szczegółów o pakietach dla pracowników oświaty:
Kliknij poniżej i powiększ obraz...

Zebrał i opracował:
Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy

tel. 600 148 603

 
Poradnictwo ubezpieczeniowe.
Szkolenia i prezentacje.

Logowanie do serwisu Polisa 24 
dla osób obsługujących powyższe pakiety w swoich zakładach pracy 
(proszę kliknąć parasolkę) --->>>


Zgłoś roszczenie

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia.

Roszczenie można zgłosić na 3 sposoby:

1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
lub
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa TU na Życie S.A. VIG
Aleje Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej miejsca zamieszkania placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

W Gorzowie Wielkopolskim na adres:
Regionalne Biuro Handlowe
COMPENSA TUnŻ S.A.
ul. Nadbrzeżna 17,
Gorzów Wielkopolski 66-400

tel. 95 725 72 88 wewn. 21  (czynne w godz. 8.00 - 16.00)
mail: [email protected]

3. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:

[email protected]

POBIERZ: w przypadku zgonu rodzica Twojego współmałżonka - Druk oświadczenia o trwaniu związku małżeńskiego

Realizacja wniosku roszczeniowego

 • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie wniosku roszczeniowego do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia.
 • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną. 

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i w tłumaczeniu na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez Towarzystwo.

Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, osoba występująca z roszczeniem lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Gminy itp.).