Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe Nie Wystarczy
Jarosław Kaczmarek - 600 148 603

Program Profilaktyki - ONKO Plus

Zwykłe Ubezpieczenie GRUPOWE NIE WYSTARCZY 
w walce 
z NOWOTWOREM lub Poważną Chorobą!

Jak poradzisz sobie FINANSOWO, jeśli zachorujesz?

Co jeśli zachoruje Partner lub Twoje Pełnoletnie Dziecko?

TWOJA Składka 
Pomaga INNYM i Zabezpiecza CIEBIE!

UBEZPIECZENIE - Najszybsze Pieniądze - na LECZENIE!

ONKO Plus w każdym Żłobku, Przedszkolu i Szkole w Polsce!

Finansowa pomoc Rodziny, Przyjaciół i Fundacji może okazać się spóźniona...

Organizacja i pokrycie kosztów zagranicznej Konsultacji Medycznej (rak złośliwy):

 1. Udzielenie Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej wydanie Powtórnej Opinii Medycznej
 2. Tłumaczenie dostarczonej dokumentacji medycznej na język angielski
 3. Przekazanie dokumentacji medycznej Konsultantowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji, które umożliwią Konsultantowi odczytanie dokumentacji i jej analizę
 4. Wydanie Powtórnej Opinii Medycznej przez Konsultanta
 5. Tłumaczenie na język polski Powtórnej Opinii Medycznej wydanej przez Konsultanta
 6. Udostępnienie Powtórnej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu


UWAGA!

Tego ubezpieczenia nie kupisz w dowolnym momencie życia!
Trzeba to zrobić, kiedy stan zdrowia jest jeszcze dobry!
Nie zwlekaj, bo po utracie zdrowia będzie już za późno!
Kup ubezpieczenie ZANIM badania profilaktyczne
(np. mamografia lub kolonoskopia) wykryją chorobę!

                UWAGA: W Placówce uruchomione zostaną 3 warianty składek spośród 6 z tabeli powyżej.

Minimum 3 osoby w pojedynczym wariancie (możliwy przykład: np. jeden pracownik + dwu członków jego rodziny).
Minimalna składka miesięczna w Placówce (z 3 wariantów łącznie) to 200 złotych od wszystkich Ubezpieczonych.
Np.:  (4 osoby x 50 zł),  albo (4 osoby x 20 zł + 3 osoby x 40 zł),  albo (3 osoby x 66,81 zł)

Karencje:

 • PRACOWNIK - CAŁKOWITY BRAK KARENCJI!

 • Współmałżonek, Partner, pełnoletnie Dziecko ubezpieczonego Pracownikabrak karencji na zgon,
  a karencje na pozostałe opcje dla tych osób według listy poniżej:
 1. Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego - 3 miesiące,
 2. Poważne zachorowania (45 poważnych chorób) - 3 miesiące,
 3. Leczenie specjalistyczne (np. chemioterapia) - 3 miesiące,
 4. Pobyt w szpitalu z powodu choroby - tylko 1 miesiąc karencji!
 5. Niezdolność do pracy z powodu choroby - 3 miesiące.

Kiedy dosięga nas Nowotwór lub Poważna Choroba 
Liczy się CZAS i PIENIĄDZE NA LECZENIE!

Początek ochrony już od 1-go lub od 15-go dnia najbliższego miesiąca!
Potrzebujesz tylko 4 rzeczy:

 1. Wspólnej Decyzji kilku zainteresowanych osób (min. 3 osoby i 200 zł składki)
 2. Wniosku Zakładu Pracy o zawarcie ubezpieczenia
 3. Deklaracji Osób Ubezpieczonych - w wersji papierowej lub Rejestracja Online!
 4. Przelewu Pierwszej Składki

Ubezpiecz się kiedy jeszcze jesteś ZDROWY!
Pytania? 
Zadzwoń: 600 148 603 Jarosław Kaczmarek 
 


Ubezpieczyciel - UNUM

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w USA i Wielkiej Brytanii.  
Grupa Unum działa od ponad 170 lat oferując nowoczesne i profesjonalne ubezpieczenia.

Wybierz z tabeli wariant dla Ciebie - ubezpiecz też Partnera i Twoje pełnoletnie Dzieci!
ONKO Polisa Plus to ubezpieczenie grupowe, ale nie wszyscy pracownicy muszą z niego skorzystać.

Uwaga, aby uzyskać dostęp do ONKO Plus wystarczą minimum 3 osoby oraz 200 zł składki
(to suma składek od wszystkich ubezpieczonych osób) np.:
 

 • to może być trójka Pracowników albo Ty + Twój Partner + Twoje Pełnoletnie Dziecko (to też są razem 3 osoby),
 • łączna składka od tej grupy osób nie może być niższa niż 200 zł miesięcznie (np.: 3 x 66,81 zł = 200,43 zł).
Inne przykłady:
 • Jeden wariant - np. 30 zł/osobę - przystąpić musi minimum 7 osób: 7 x 30 zł = 210 zł
 • Dwa warianty - np. 25 zł/osobę i 50 zł/osobę - wystarczy utworzenie 2 grup po 3 osoby:
  (
  3 x 25 zł) + (3 x 50 zł) = 225 zł

Przemyśl to, proszę:
Dzięki bardzo zróżnicowanym składkom (aż 6 wariantów) skorzystać może każdy pracownik
oraz pełnoletni członkowie rodziny!
Jeśli spodziewasz się w najbliższym czasie zaproszenia lub wezwania na Badania Profilaktyczne lub Niepokoisz się swoim Stanem Zdrowia, (ale nie masz jeszcze żadnych "złych" wyników ani diagnoz) to najwyższy czas, aby się ubezpieczyć.
Jeśli jednak nie ubezpieczysz się, a podczas kolejnej wizyty lekarz zauważy jakieś niepokojące objawy lub po badaniu profilaktycznym (np. mammografia lub kolonoskopia) otrzymasz diagnozę poważnej choroby (np. onkologicznej), to niestety nie otrzymasz już możliwości zakupu żadnego ubezpieczenia na życie.Aby skorzystać z ONKO Plus wystarczy spełnić dwa warunki:

 • mieć od 16 do 69 lat (nieukończone 69 lat) - ochrona może działać do końca miesiąca, w którym ukończysz 70 lat,
 • konieczne jest także złożenie poniższego oświadczenia o stanie zdrowia.
Sprawdź, czy Twój stan zdrowia jest odpowiedni:

OŚWIADCZENIE DOBREGO STANU ZDROWIA: 

 1. Oświadczam, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, że nie byłem/-am i nie jestem w trakcie diagnostyki oraz nie byłem/-am i nie jestem leczony/-a z powodu następujących schorzeń:
  wady serca, choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, przewlekłych chorób wątroby, trzustki, nerek, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, choroby nowotworowej (w tym także białaczki).
 2. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających datę podpisania niniejszego oświadczenia) nie przebywałem/(-am) na zwolnieniu lekarskim (z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku) dłuższym niż 21 dni oraz w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymywałem/(-am) renty z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłku rehabilitacyjnego trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 3. Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszego Wniosku nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu pracy, urlopie bezpłatnym i nie orzeczono w stosunku do mnie niezdolności do pracy. W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, będzie trzeba podać przyczyny tego zwolnienia.


W tabelach zwróć uwagę na wytłuszczone świadczenia.
To one są w tym ubezpieczeniu najważniejsze.

W Ubezpieczeniu Grupowym starego typu nie ma tak dobrej ochrony w tym zakresie i trzeba ją uzupełnić.  

Pamiętaj: Najsłabsze ogniwa Zwykłych Polis Grupowych to:

 1. niskie świadczenie za śmierć z przyczyn naturalnych i z powodu zawału serca lub udaru mózgu,
 2. niskie świadczenia po zdiagnozowaniu Poważnego Zachorowania - w tym Nowotworu Złośliwego,
 3. niskie świadczenia za pobyt w szpitalu z powodu chorób. 

ONKO Plus - Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe Nie Wystarczy!

Podane warianty wybiera 95% naszych klientów.
Jeśli interesują Cię ich modyfikacje - zadzwoń:
Jarosław Kaczmarek tel. 600 148 603

Porozmawiajmy na ZOOM - hasło: 140662

Zapis ONLINE do ubezpieczenia

Najpierw zapisuje się pracownik Placówki, a po nim członkowie jego rodziny (partner lub współmałżonek i pełnoletnie dzieci pracownika).
Wybierz miejscowość lub region kraju gdzie pracujesz:

Już po minimum 6 miesiącach stażu w Ubezpieczeniu Grupowym możliwa jest
dożywotnia indywidualna kontynuacja przygotowana
na odrębnych warunkach.

Dlaczego Warto?

 • Co roku rodzi się około 380.000 Polaków.
 • Co roku ponad 170.000 Polaków otrzymuje diagnozę - RAK!
 • Co roku na udar mózgu zapada ponad 75.000 Polaków.
 • Co roku w Polsce ponad 80.000 osób ma zawał serca.
 • Tylko na te 3 choroby zapada w Polsce co roku około 330.000 osób.
 • Dołącz do naszego Projektu - Kup ubezpieczenie chorobowe ONKO Plus!
 • Nasza Misja - Wesprzeć Chorych i Rodziny i Odciążyć pracę wielu Fundacji. 
 • Nasz CEL - ONKO-Bezpieczeństwo dla każdej Rodziny. 
 • Pomóżmy Sobie  - Twoja składka Chroni CiebiePomaga Innym!

                 
                 ZDĄŻYĆ PRZED DIAGNOZĄ!

Bezpośrednia pomoc zakładu ubezpieczeń:

Unum Życie TUiR S.A., Oddział Wrocław
Dyrektor Renata Szymańska

tel. 785 858 384

Pn - Pt: w godz. 9:00 - 17:00

ul. Dąbrowskiego 44 
50 - 457  Wrocław 
tel. 71 719 29 40

Dystrybutorzy ubezpieczenia: 
AGENTARIUSZ.COM 
GRUPLOWE.PL

gruplowe

Indywidualny DOSTĘP do ONKO Polisy Plus

Jeśli w Twojej Placówce nie ma możliwości uzyskania DOSTĘPU do Ubezpieczenia ONKO Polisa Plus
skorzystaj z indywidualnego DOSTĘPU w ramach STOWARZYSZENIA - masz do wyboru 3 Warianty.

DOSTĘP w ramach STOWARZYSZENIA posiada wszystkie zalety wersji dla zakładów pracy,
a dodatkowo Twoja mała, systematyczna składka członkowska wspiera szczytny cel.
Jedyna różnica polega na tym, że sam przelewasz składkę.

Poznaj szczegóły - Uzyskaj szybki, indywidualny DOSTĘP do ONKO Plus