PRZEZORNY = OTWARTY NA ZMIANY
Jarosław Kaczmarek tel. 600 148 603

Grupowe Ubezpieczenia Pracownicze

Wstęp, którego nie warto pomijać...  ;-)

Praktycznie w każdej placówce jest tzw. Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze. Korzystają z niego pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska, niezależnie od swojego wieku, sytuacji rodzinnej, stażu pracy. Pracownicy często zapisują do niego także swoich współmałżonków, partnerów, a także pełnoletnie dzieci (studiujące, a nawet te będące już na tzw. "swoim utrzymaniu") - składkę za każdą z tych osób potrąca się z poborów pracownika.

Znacznie lepsze oferty mają zwykle duże placówki oświatowe - takie, które zatrudniają np. ponad 60 osób.
Małe placówki zatrudniające mniej niż np. 30 osób (np. żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe na wsi) zwykle nie mają szans na otrzymanie dobrej ochrony. Małymi placówkami nie są specjalnie zainteresowani nawet brokerzy ubezpieczeniowi, którzy zaglądają na wieś bardzo rzadko i wolą przygotowywać oferty dla większych zakładów pracy liczących po kilkuset pracowników - zwykle położonych w miastach.

Okresowo, pojawiają się jednak atrakcyjne i dobre oferty zakładów ubezpieczeń, które są kalkulowane w oparciu o ogólnopolskie dane statystyczne (w tym tzw. dane roszczeniowe, a więc związane z wypłacanymi odszkodowaniami). Warto do takich ofert dotrzeć i skrzętnie z nich skorzystać. Skorzystanie z takiej propozycji daje niepowtarzalną szansę na uzyskanie bardzo dobrej ochrony nawet w bardzo małej placówce. 

Warunki stawiane przez zakład ubezpieczeń są zwykle dość łatwe do spełnienia, a ograniczają się najczęściej do spełnienia wymogu średniej wieku całej grupy pracowników poniżej np. 45 lub 50 lat i aby do ubezpieczenia przystąpiło minimum np. 75-80% pracowników. W placówkach bardzo małych (np. zatrudniających do 20 pracowników) może to być wymóg przystąpienia 100% pracowników minus 1 lub 2 osoby. Wszyscy ubezpieczeni wspólnie wybierają jedną składkę (taką samą dla wszystkich). 

Zachęcamy, aby co jakiś czas samodzielnie przyjrzeć się aktualnemu ubezpieczeniu, a następnie zasięgnąć naszej bezpłatnej porady (np. telefonicznie) na temat możliwości wdrożenia bardziej nowoczesnego rozwiązania. Często okazuje się, że niekoniecznie trzeba rezygnować z posiadanego już ubezpieczenia, ale warto je uzupełnić o brakujące elementy ochrony.

Zamiana STAREGO na NOWE jeszcze nigdy nie była taka ŁATWA

Kup ONKO Plus Zanim Otrzymasz Diagnozę... 


Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy

tel. 600 148 603