Tutaj wprowadź tytuł
Tutaj możesz wprowadzić tekst.

Grupowe Ubezpieczenia Pracownicze

Wstęp, którego nie warto pomijać...  ;-)

Praktycznie w każdej placówce jest takie ubezpieczenie - tzw. Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze. Korzystają z niego prawie wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska - niezależnie od swojego wieku, sytuacji rodzinnej i stażu pracy. Pracownicy często zapisują do niego także swoich współmałżonków, konkubentów, a także pełnoletnie dzieci (studiujące, a nawet będące już na tzw. swoim utrzymaniu) - składkę za każdą z tych osób potrąca się z poborów pracownika.

Zobacz w tabeli poniżej, jak dziś wyglądają nowoczesne propozycje takich ubezpieczeń dla pracowników placówek oświatowych.
Najczęściej zakłady ubezpieczeń przygotowują swoje oferty w oparciu o konkretne zapytanie klienta i o jego szczegółowe dane związane z ilością zatrudnianych w placówce pracowników (ważny jest ich wiek, płeć, a czasem także zajmowane stanowisko). Zakres ubezpieczenia i jego składka zależą w takim przypadku od "danych statystycznych" tej konkretnej grupy pracowników. 

Znacznie lepsze oferty otrzymują w takiej sytuacji duże placówki oświatowe - takie, które zatrudniają np. ponad 80 osób.
Małe placówki zatrudniające mniej niż 30-35 osób (np. żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe na wsi) zwykle nie mają szans na otrzymanie dobrej propozycji. Małymi placówkami nie są specjalnie zainteresowani nawet brokerzy ubezpieczeniowi, którzy zaglądają na wieś bardzo rzadko i wolą przygotowywać oferty dla większych zakładów pracy liczących po kilkuset pracowników - zwykle położonych w miastach.

Okresowo, pojawiają się jednak (na szczęście) wyjątkowo atrakcyjne i dobre oferty zakładów ubezpieczeń, które są kalkulowane
w oparciu o ogólnopolskie dane statystyczne (w tym tzw. dane roszczeniowe, a więc związane z wypłacanymi odszkodowaniami). 
Warto do takich ofert dotrzeć i skrzętnie z nich skorzystać. Wyliczenia wysokości świadczeń i składek ubezpieczeniowych w takich ofertach dają niepowtarzalną okazję na posiadanie bardzo dobrej ochrony nawet w bardzo małej placówce. 

Warunki stawiane przez zakład ubezpieczeń są zwykle łatwe do spełnienia, a ograniczają się najczęściej do spełnienia wymogu średniej wieku całej grupy pracowników poniżej np. 45 lub 50 lat oraz, aby do ubezpieczenia przystąpiło minimum np. 75-80% pracowników. W placówkach bardzo małych (np. zatrudniających do 20 pracowników) może to być wymóg przystąpienia 100% pracowników minus 1 osoba. Wszyscy ubezpieczeni wspólnie wybierają jedną składkę (taką samą dla wszystkich).

Zapraszam do przyjrzenia się takiej właśnie propozycji.
Poniżej zamieszczone tabele są na tyle konkretne i przejrzyste, że nie wymagają dodatkowego komentarza.
Na szczegółowe pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia (np. definicji i określeń zawartych w tabelach, karencji itp.) zawsze chętnie odpowiadamy - także telefonicznie  (
tel. 600 148 603  lub  606 835 919). 

Proszę, samodzielnie porównać posiadane aktualnie w placówce ubezpieczenie, a następnie zasięgnąć naszej bezpłatnej opinii (np. telefonicznie) na temat możliwości wdrożenia bardziej nowoczesnego rozwiązania w Waszej Placówce.
Na specjalną prośbę, możemy po uzyskaniu szczegółowych danych podjąć się próby przygotowania ofert innych zakładów ubezpieczeń.
Proszę jednak pamiętać, że im mniej pracowników jest w Waszej placówce tym trudniej będzie uzyskać dobrą ofertę - patrz poprzedni akapit ;-)

Zamiana STAREGO ubezpieczenia na NOWE jeszcze nigdy nie była tak ŁATWA ;-)

Kup ubezpieczenie ONKO Plus Zanim otrzymasz Diagnozę... 


Uważnie Wybierz Grupowy Pakiet dla Waszej Placówki

 Lp.
Zdarzenia ubezpieczeniowe  (wszystkie kwoty świadczeń podano w złotych)
Możliwość ubezpieczenia pracownika, współmałżonka, konkubenta i dorosłych dzieci.
Czytaj tabelę razem z OWU - pytaj telefonicznie o szczegóły - tel 600 148 603
 Pakiet 1 
 50 zł
Pakiet 2 
52 zł
Pakiet 3 
55 zł
Pakiet 4 
57 zł
1
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego przy pracy 
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego, zgon NW,
zgon NW lądowego, zgon NW w pracy)
160.000160.000170.000170.000
2
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego 
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)
140.000
140.000150.000150.000
3
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW w pracy 
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)
120.000
120.000130.000130.000
  4Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego) 
100.000100.000 110.000 110.000
  5Zgon chorobowy Ubezpieczonego (zawał serca i udar mózgu)
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon Ubezpieczonego)
 50.000 50.000 60.000 60.000
  6Zgon Ubezpieczonego (dowolna przyczyna zgonu - inna niż powyższe)                     karencja - 3 m-ce 35.00035.00040.00040.000
  7Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka                                          karencja - 6 m-cy 3.0003.0003.0003.000
  8Trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW ----20.000---- 30.000
  9Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW poza pracą - za 1% uszczerbku  440440500 500
 10Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy - za 1% uszczerbku 440640 500700
 11Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet podstawowy                                   karencja - 6 m-cy 6.0006.0007.0007.000
 12Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet nr 1 (dodatkowy)                             karencja - 6 m-cy
 ----6.000----7.000
 13 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Pakiet nr 2 (dodatkowy)                           karencja - 6 m-cy ----6.000----7.000
 14Poważne zachorowanie małżonka/konkubenta Ubezpieczonego:
Pakiet podstawowy                                                                                                             karencja - 6 m-cy
 3.0003.0004.0004.000
 15Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (z powodu choroby)                                                karencja - 6 m-cy
(płatne za każdy dzień pobytu trwającego 3 lub więcej dni - zaliczany  dzień przyjęcia i wypisu)
6060
60
60
 16Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni, wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu)210210260260
 17

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (z powodu choroby) - (płatne za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni, wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt
w szpitalu - maksymalnie do 14 dni)                                                                                karencja - 6 m-cy

260260260260
 18 Leczenie poszpitalne - świadczenie apteczne (bez konieczności faktur)                karencja - 6 m-cy300300400400
 19Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wyniku NW (płatne za każdy dzień pobytu trwajacego
1 lub więcej dni, wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za pobyt w szpitalu i pobyt
w szpitalu w wyniku NW - maksymalnie do 14 dni) 
410410460460
 20Narodziny dziecka Ubezpieczonemu                                                      karencja - 9 m-cy1.2001.2001.2001.200
21 Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu  2.0002.0004.0004.000
22 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego  (dowolna przyczyna zgonu)            karencja - 6 m-cy12.00012.000
12.000
12.000
23 Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon małżonka/ konkubenta Ubezpieczonego) 
22.000
22.000
22.000
22.000
24 Zgon dziecka Ubezpieczonego (bez względu na wiek dziecka)
(dowolna przyczyna zgonu)                                                                                                  karencja - 3 m-ce
6.0006.000 6.000
6.000
25 Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (bez względu na wiek dziecka) - (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon dziecka Ubezpieczonego) 
10.00010.000
10.000
10.000
26 Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w wyniku NW
(wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego) (dowolny wiek)
2.200
2.200
5.2005.200
27 Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego
(dowolna przyczyna zgonu)                                                                                               karencja - 6 m-cy
2.2002.200
2.200
2.200
28 

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW (wysokość świadczenia uwzględnia świadczenie za zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego)

2.2002.2005.2005.200
29 Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka/konkubenta Ubezpieczonego 
(dowolna przyczyna zgonu)                                                                                               karencja - 6 m-cy
2.200 2.200 2.200 2.200 
30 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej I klasy*                                  karencja - 6 m-cy
2.200 2.200 2.200 2.200 
31 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej II klasy*                                 karencja - 6 m-cy1.100 1.100 1.100 1.100 
32 Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej III klasy*                               karencja - 6 m-cy550 550 550 550 
33 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego (chemioterapia, radioterapia, dializoterapia, ablacja, wszczepienie kardiowertera/defbrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora), terapia interferonowa - patrz OWU)                                                                                          karencja - 3 m-ce
3.0003.0004.0004.000
34  Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW 
(występującą po upływie 182 dni pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku chorobowego)
----  ---- 2.000 2.000 
35 Poronienie u Ubezpieczonego (jeżeli ubezpieczony jest kobietą) lub małżonki/konkubiny Ubezpieczonego jeżeli ubezpieczony jest mężczyzną)---- 3.000----  4.000 

 Składka miesięczna za 1 osobę potrącana z poborów pracownika:50 zł 52 zł 55 zł 57 zł 

 *  Płatne przy hospitalizacji minimum 3 dni w pakiecie nr 1 i 3, natomiast niezależnie od długości hospitalizacji w pakiecie nr 2 i 4  - katalog 540 operacji.
 *  Okresy karencji: jest możliwości zniesienia okresów karencji - dotyczy to pracowników wcześniej ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym w placówce.
        W grupach pracowników do 21 osób zniesienie karencji dotyczy różnicy świadczeń pomiędzy "starym" i "nowym" ubezpieczeniem.
        W grupach powyżej 21 osób jest możliwość całkowitego zniesienia karencji - patrz paragraf 13 OWU "SUPER GWARANCJA" (NR BRP-0218)

Tu pobierz tabelę do druku (pdf). Kliknij...

  1. DEKLARACJA ZGODY PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia - wymagane tylko od konkubentów i pełnoletnich dzieci. Wypełniają je także współmałżonkowie przystępujący do ubezpieczenia w innym miesiącu niż pracownik placówki.
  3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPER GWARANCJA - umowa podstawowa
  4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPER GWARANCJA - umowa dodatkowa
  5. Regulamin uczestnictwa w Programie „Pakiet Usług Assistance”
  6. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „PAKIET MEDYCZNY” - z załącznikiem
  7. WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ KONTYNUACJĘ UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
  8. Druk indywidualnej REZYGNACJI z ubezpieczenia grupowego (w WORD - przekazywany osobie obsługującej ubezpieczenie w placówce).

Powyższy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c..
Przed zawarciem umowy należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Więcej szczegółów o pakietach dla pracowników oświaty:
Kliknij poniżej i powiększ obraz...

Zebrał i opracował:
Jarosław Kaczmarek
Agentariusz ubezpieczeniowy

tel. 600 148 603

Logowanie do serwisu 
dla osób obsługujących powyższe pakiety w swoich zakładach pracy

Zgłoś roszczenie

Jeśli miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia zawartych z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group prosimy o niezwłoczne zgłoszenie roszczenia.

Roszczenie można zgłosić na 3 sposoby:

1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
     lub
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka
Compensa TU na Życie S.A. VIG
Aleje Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

tel. 22 867 66 67

lub do najbliższej miejsca zamieszkania placówki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

W Gorzowie Wielkopolskim na adres:
Regionalne Biuro Handlowe
COMPENSA TUnŻ S.A.
ul. Nadbrzeżna 17,
Gorzów Wielkopolski 66-400

tel. 95 725 72 88 wewn. 21  (czynne w godz. 8.00 - 16.00)
mail: [email protected]

   lub

3. Wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy:

[email protected]

POBIERZ DRUK: w przypadku Zgonu Rodzica Twojego Współmałżonka - Druk oświadczenia o dalszym trwaniu Waszego związku małżeńskiego


Realizacja wniosku roszczeniowego

  • Warunkiem niezbędnym do szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie wniosku roszczeniowego do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz wszelkiej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie odpowiedzialności, okoliczności zdarzenia.
  • Niezależnie od otrzymanych dokumentów, Towarzystwo może skierować osobę której dotyczy zdarzenie na konsultacje medyczną. 

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym, osoba zgłaszająca roszczenie dołącza do akt roszczeniowych jej oryginał i tłumaczenie na język polski, które winno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Prawidłowo i dokładnie skompletowana dokumentacja roszczeniowa pozwoli na sprawne podjęcie decyzji przez Towarzystwo.

Wszelkie dokumenty roszczeniowe, stanowiące załączniki do akt roszczeniowych winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Powyższego poświadczenia podpisem, imienną oraz firmową pieczątką, a także aktualną datą, może dokonać kancelaria notarialna, przedstawiciel Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, osoba występująca z roszczeniem lub organ właściwy pod kątem wydania dokumentów (np. pracownik placówki medycznej, pracownik stosownego urzędu np. Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Gminy itp.).