Formularz - ONKO Polisa Plus

Po uważnym zapoznaniu się z ubezpieczeniem ONKO Polisa Plus proszę o wypełnienie poniżej bardzo krótkiego formularza.
Wypełnienie formularza nie oznacza przystąpienia do ubezpieczenia ONKO Polisa Plus.

Zebrane informacje pozwolą jedynie ustalić, które 3 z 6 wariantów należy uruchomić w Twojej Placówce. 
Aby uruchomić dany wariant muszą go wybrać minimum 3 osoby.
Uruchomione zostaną maksymalnie 3 warianty z największą ilością zgłoszonych osób.

Jeżeli po zebraniu informacji od wszystkich zainteresowanych osób (pracowników) okaże się, 
że wybrany przez Ciebie wariant nie może zostać uruchomiony skontaktujemy się
z Tobą telefonicznie 
i wspólnie uzgodnimy wybór innego z dostępnych wariantów.

Ubezpieczenie zostanie uruchomione tylko wówczas kiedy łączna składka miesięczna
od wszystkich zainteresowanych 
osób będzie wynosić co najmniej 200 złotych,
np.: (4 osoby x
20 zł) + (3 osoby x 40 zł) = 80 zł + 120 zł200 zł

Po ustaleniu jakie warianty zostały wybrane, każda z osób ubezpieczających się
otrzyma link z dostępem 
do wypełnienia online swoich danych potrzebnych
do zawarcia ubezpieczenia (lub deklarację w wersji "papierowej").


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazywanych danych.
Ostateczną decyzję w sprawie zadeklarowanych wariantów podejmie kierownictwo Placówki.

Zdalna forma wypełniania dokumentów jest bardzo wygodna 
i spełnia wszelkie wymogi związane z obostrzeniami epidemicznymi.

Pamiętaj, że masz prawo ubezpieczyć także pełnoletnich członków Twojej rodziny 
(współmałżonka, partnera życiowego, Twoje pełnoletnie dzieci). 
Jeśli masz pytania zadzwoń nawet w trakcie wypełniania formularza. 

Chętnie udzielę wszelkich informacji. 
Jarosław Kaczmarek 
tel. 600 148 603

Opiekun ubezpieczenia ONKO Polisa Plus

Zapraszam do wypełnienia formularza
(średni czas 30-45 sekund):Dziękuję za sumienne wypełnienie formularza.
Wkrótce przekażę Twojej Placówce informacje o uzyskanych wynikach.